Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania”

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania”

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania” funkcjonuje od czerwca 2014 roku. Koło powstało z inicjatywy pracowników naukowych Pani mgr Anny Kacprzak oraz Pani dr Agnieszki Król.
Do koła może wstąpić każdy student, który wypełnieni deklarację członkowską i uzyska akceptację zarządu koła. Członkami koła są zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Spotkania z członkami koła organizowane są raz w miesiącu. Członkowie koła realizują swoje cele w oparciu o statut koła.

Celem koła jest:
1. Promowanie problematyki zarządzania personelem.
2. Poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
3. Organizowanie i udział w konferencjach oraz seminariach naukowych.
4. Analiza rynku pracy w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
5. Tworzenie i rozwijanie sieci kontaktów ze studentami, absolwentami oraz światem nauki i biznesu.
6. Aktywizacja studentów do pisania artykułów naukowych.
7. Udział w grantach badawczych


Realizacja powyższych celów zakłada:

1. Organizację spotkań i wykładów otwartych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
2. Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami.
3. Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów.
4. Uczestnictwo w wydarzeniach przygotowanych przez inne organizacje
5. Nawiązywanie kontaktów z autorytetami (naukowymi, gospodarczymi, samorządowymi) zajmującymi się problematyką Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Wydarzenia

  • Członkowie koła „ Mistrzowie Zarządzania brali udział wspólnie z Katedrą Marketingu, Przedsiębiorczości i Kapitału Intelektualnego w organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uwarunkowania przekształceń MŚP w organizacje innowacyjne”, która odbyła się 18 listopada 2014 r. Patronat honorowy konferencji: Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.
  • Członkowie koła w ramach współpracy z innymi kołami funkcjonującymi na Uczelni pomogli zorganizować konferencję „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia”, która odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2014 r .w Wyższej Szkole Menedżerskiej.
  • Studenci Koła Naukowego zorganizowali seminarium naukowe nt. „Instrumenty Zarządzania Kapitałem Ludzkim w praktyce przedsiębiorstw”, które odbyło się 2 grudnia 2015 r. Prelegentami byli uczestnicy koła naukowego.
  • Studenci koła „Mistrzowie Zarządzania” zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową na temat „ Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim w praktyce przedsiębiorstw”, która odbyła się 24 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Prelegentami byli zarówno członkowie koła jak i pracownicy naukowi z różnych ośrodków badawczych. Ukazała się również publikacja pokonferencyjna, w której zamieszczone są artykuły studentów koła oraz innych prelegentów.
  • W dniach 25-26 kwietnia 2015 r., z inicjatywy studentów kierunku Zarządzanie w tym członków koła naukowego, na terenie WSM odbyło się Szkolenie z zakresu LEAN Management oraz SIX Sigma.
  • Studenci Koła Naukowego w lutym oraz kwietniu 2017 r. uczestniczyli w szkoleniach z tematyki „inżynier sprzedaży” i „automatyka i robotyka” organizowanych w ramach „Akademii Rozwoju Kompetencji”. Szkolenia prowadzili praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy pełnią w swoich przedsiębiorstwach funkcje dyrektorskie. Szkolenia odbywały się w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Każdy student otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu.
  • W 2018r. Pani Natalia Khrystenko (przewodnicząca koła) została finalistką ogólnopolskiego konkursu wiedzy o CSR organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
  • 23 czerwca 2018r. członkowie koła uczestniczyli w wykładzie prof. Jerzego Buzka nt. „Zrównoważony rozwój” organizowanego przez Polską Akademię Nauk.
  • 28.06.2021 r. członkowie koła zorganizowali webinarium nt. Zarządzanie międzynarodowymi zespołami wirtualnymi. Prelegentami byli członkowie koła naukowego.

Kierownik Koła: mgr Anna Kacprzak
Opiekun naukowy: dr Agnieszka Król
Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DEKLARACJA CZŁONOWSKA

STATUT KOŁA

Please publish modules in offcanvas position.