Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Przedmiotem egzaminu dyplomowego, kończącego studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo narodowe są trzy zagadnienia dotyczące wiedzy studenta w zakresie treści specjalnościowych, właściwych dla tematyki pracy dyplomowej oraz treści podstawowych i kierunkowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybów tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe.

Zagadnienie związane z tematyką pracy dyplomowej formułuje komisja egzaminacyjna. Pozostałe dwa zagadnienia egzaminowany losuje  po jednym z treści podstawowych i treści kierunkowych.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png