Kadry i Płace

Image

Biuro Kadr w dniu 28.01.2022 będzie nieczynne.

Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich

Legitymacja służbowa wystawiana jest wyłącznie nauczycielom akademickim zatrudnionym w WSM w Warszawie na podstawie umowy o pracę.

W celu uzyskania legitymacji służbowej nauczyciel akademicki składa na adres kadry@mac.edu.pl:
wniosek o wystawienie legitymacji służbowej (pdf)
• kolorową fotografię posiadacza legitymacji o wymiarach 20 mm x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, przedstawiającą wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332),
• dowód wpłaty w wysokości 25 zł za wystawienie legitymacji, dokonanej w kasie Uczelni lub przelewem na konto WSM w Warszawie o numerze:

20 1140 1010 0000 5201 8300 1001 w M Banku

w tytule przelewu proszę wpisać: "legitymacja służbowa WSM w Warszawie – imię i nazwisko"

Wniosek o wydanie nowej legitymacji służbowej należy złożyć w przypadku:
1. zmiany imienia lub nazwiska,
2. uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu,
3. wyczerpania miejsca na hologramy przedłużające ważność legitymacji,
4. utraty legitymacji.

Przy odbieraniu nowej legitymacji wystawionej z powodów opisanych w punktach 1,2 i 3 powyżej, należy zwrócić oryginał legitymacji w Sekcji kadr.

Nauczyciel akademicki, który utracił legitymację służbową i otrzymał z tego tytułu nową legitymację, w przypadku odzyskania legitymacji ma obowiązek zwrócić oryginał w Sekcji kadr w celu unieważnienia.

Sekcja Kadr rejestruje wystawione i zwrócone legitymacje służbowe w systemie elektronicznym.

Wyżej opisane zasady wystawiania legitymacji służbowych zostały wprowadzone w drodze zarządzenia nr 2/10/2020 Rektora WSM w Warszawie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w WSM w Warszawie. 

Kontakt

Sekcja Kadr

Klaudia Pawlik
E-mail: klaudia.pawlik@mac.edu.pl / klaudia.pawlik@office.wsm.warszawa.pl
Tel. (22) 59 00 812 / 609 311 182

mgr Alina Rupiewicz
E-mail: alina.rupiewicz@mac.edu.pl
Tel. (22) 59 00 814

Sekcja Płac

Please publish modules in offcanvas position.