Koło Socjologiczne

Blog Koła Naukowego - Socjologicznego i Stosunków Międzynarodowych.

Zapraszamy!

 


 

Koło Socjologiczne Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, przy Wydziale Nauk Społecznych

Działanie Koła to specyficzne Warsztaty Działań i Analiz Socjologiczno – Pedagogicznych nakierowanych na obserwacje, działania w obszarze społecznym, badania i analizy dotyczące funkcjonowania człowieka we współczesnym, błyskawicznie zmieniającym się świecie, w którym należy zwrócić baczną uwagę na jednostki, grupy społeczne coraz częściej nie mogące znaleźć swego miejsca w rzeczywistości. Priorytetem zadań koła będzie odnajdywanie ich i obserwacja dla wyszukania charakterystyki życia społecznego, przyczyn powstawania alienacji jednostkowej i grupowej, problematyki funkcjonowania w grupach społecznych. Czyli większość problemów społecznych. Koło czynnie współpracuje z Uczelnią, wspiera i jest forpocztą Uczelni na zewnątrz.

Założenia działań:

 • Naszą misją jest wspieranie samodzielnego rozwoju jednostek zarówno w zakresie specjalizacji wybranej na kierunku studiów jak i w życiu pozauczelnianym.
 • Pragniemy by w kole znajdowały się osoby myślące w kategoriach dobra wspólnego i stawiające na twórcze "różnienie się".
 • Członkowie koła uczestniczą w różnych samodzielnych projektach. Realizowanych w grupach lub pojedynczo. Będzie to miejsce wymiany idei i doświadczeń.
 • Wspólne projekty są zatem zawsze wynikiem chęci działania razem dla projektu, a nie dla instytucji.
 • Chcemy rozwijać samodzielne pomysły studentów,
 • Chcemy nawiązać ścisłą współpracę z innymi kołami socjologicznymi i pedagogicznymi na uczelniach warszawskich i poza nimi, tworzenie wspólnych badań i warsztatów tematycznych.
 • Stworzenie kół subdyscyplin np. subkoło socjologii seksualności specjalizujące się w różnego rodzaju tematyce badań, lub kół o charakterze enklawowym np. feministyczne koło socjologiczne współpracujące z kołem psychologicznym i zajmujące się badaniem uwarunkowań społeczno psychologicznych powstawania dyskryminacji płci itp. itd.
 • Stworzenie grup językowych dla wykonania badań na gruncie zagranicznym, ankiety tematyczne dla porównań stosunku różnych społeczeństw, narodów na podobne problemy społeczne, chociażby problemy patologii, czy resocjalizacji
 • Współpraca z projektem komendy głównej Policji „PaT" - Profilaktyka a Ty krzewiący idee trzeźwego patrzenia na świat w znaczeniu życia bez używek.

W ramach działalności studentów pragniemy:

 • Dokonywać badań o charakterze socjologicznym, pedagogicznym i psychospołecznym, wolontarystucznym.
 • Organizować prelekcje tematyczne dla studentów,
 • tworzyć debaty dotyczące sytuacji społeczno - politycznej Polski i Europy, nie stroniące od pogłębionej analizy.
 • Organizować konferencje tematyczne.
 • Organizować spotkania z ciekawymi osobistościami świata politycznego, społecznego, kulturalnego.
 • W miarę funkcjonowania koła stworzyć cykliczną imprezę kulturalną czy to w postaci festiwalu, koncertu, imprezy integracyjnej czy konferencji.
 • Wyszukiwać niezbadane obszary w warszawie i okolicach w których tworzą się enklawy patologii społecznej,
 • Aktywizować młodzież z patologii społecznej do pracy w kołach zainteresowań,
 • Przy współpracy ze specjalistami organizować specjalistyczne kursy, warsztaty z zakresu pedagogiki, socjologii np. socjologii edukacji, socjologii polityki itp., psychologii, jak również kursy techniczne np. fotografii,
 • Poznawać historie naszych miejscowości gdzie np. zamieszkują studenci, odkrywać istotę funkcjonowania małych społeczności lokalnych, dokonywać badań tematycznych i analiz. Starać się odnaleźć uwarunkowania historyczno społeczne ukształtowania pewnych społeczności

Projekty szczegółowe:

 • Zaktywizowanie młodzieży z trudnych środowisk do projektu „pomaluj swój świat". W ramach projektu należałoby organizować na osiedlu lub w innym miejscu konkursy rysunkowego, na którym młodzież i dorośli mogliby malować kredą na chodniku swoje marzenie, swoją rodzinę lub swój świat. Spojrzenie socjologa- po dokonaniu dokumentacji fotograficznej opracowanie analizy socjologicznej i psychologicznej. Spojrzenie reportera- zdjęcia, zdjęcia, film. Spojrzenie biznesmena - element reklamy dla WSM - reklama w prasie, druk wyników badań socjologicznych w publikacjach WSM lub innych periodykach, banery, wywiady pod auspicjami WSM Spojrzenie reportera- zdjęcia, zdjęcia, film. Termin ciepła wiosna
 • Zorganizowanie quasi demonstracji pt. spojrzyj na mnie!, na której zachęcano by przechodniów, a co za tym idzie społeczeństwo, spojrzeniem na młodzież uzależnioną lub z problemami społecznymi. Spojrzenie socjologa- stworzenie badania aktywności społecznej ankieta w trakcie pochodu wywiady swobodne w trakcie pochodu, lub po (reakcja na akcje), analiza doniesień prasowych. Spojrzenie biznesmena- element reklamy dla WSM- reklama w prasie, druk wyników badań socjologicznych w publikacjach WSM lub innych periodykach, banery, wywiady pod auspicjami Pedagogium. Spojrzenie reportera- zdjęcia, zdjęcia, film. Termin ostatki zimy wczesna wiosna.
 • Warsztaty Socjologii Wizualnej „okna naszych domów" moje miasto w perspektywie fotografii społecznej można wykorzystać Warszawę lub inne miasto gdzie np. mieszkają studenci. Cel warsztatów zapoznanie się zagadnieniem fotografii socjologicznej, przedstawienie możliwości, jakie daje ona socjologom, oraz omówienie trudności związanych z tą metodą. Fantastyczny sposób wykorzystanie spojrzenia studentów na różne miejsca swego życia, pracy, nauki (pomysł zaczerpnięty z działania koła socjologicznego z Zielonej Góry )można przez to stworzyć także element współpracy i zorganizować np. wspólne warsztaty). Spojrzenia j/w. termin czerwiec lub wrzesień. Można także połączyć zdjęcia zimowe i wiosenne a Wystawę zrobić w czerwcu lub w następnym roku szkolnym.
 • Wystawa prac plastycznych uczniów gimnazjum i średniej WSM pod auspicjami i projektem studentów WSM np. pod tytułem „moje miasto moja wizja przyszłości"
 • Opracowanie i przeprowadzenie badań społecznych w zakresie tematycznym dotyczącym więźniów podlegających czynnej resocjalizacji. Projekt badawczy pt, „wracam". Mającym za zadanie sprawdzić społeczną świadomość procesu resocjalizacyjnego i możliwość powrotu do społeczeństwa osób kaanych bezwzględnym więzieniem.
 • Integracja środowiska młodzieży ze środowisk patologicznych. Organizacja imprez i działań mających na celu pracę nad środowiskiem wykluczonym. Współpraca z WUP, PUP, Ośrodkami pomocy społecznej itp. itd. Dla studentów to możliwość nie tylko spełnienia praktyk, ale także możliwość przeprowadzenia badań zarówno socjologicznych jak i psychologicznych, chociażby w zakresie zachowania się młodych ludzi w nowej sytuacji. Sprawdzenie w jakim zakresie mienia się zachowanie młodego człowieka w przypadku zmiany środowiska.
 • Wystawa prac fotograficznych z cyklu „przedmioty naszej codzienności" w ramach projektu studenci robili by zdjęcia i wraz z opisem prezentowali na wystawach bądź plakatach socjologicznych. Ogólna wystawa plakatu, taka jaką stosuje się w socjologii i być może publikacja może promować szkołę
 • Warsztaty komputerowe,
 • Warsztaty językowe,
 • Klub dyskusyjny,
 • Rynek pracy po wyjściu na zewnątrz (nauka pisania CV listu motywacyjnego umiejętność poruszania się w świecie pracy)
 • Koncert charytatywny możliwość ukazania młodych zespołów muzycznych a przy tym zdobycie środków dla wybranego domu dziecka. Nagłośnienie pozwoli pokazać szkołę a jednocześnie dokonać badania społecznego zainteresowania problematyką dzieci wykluczonych.
 • Wszelkie działania w ramach koła socjologicznego stanowią zaangażowanie studentów do pracy w środowisku społecznym i zawodowym. Sesje plakatowe mogą być organizowane na konferencjach wewnętrznych uczelni a także wspólnie z innymi uczelniami na zewnątrz.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png