Klinika Prawa

Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa prowadzi działalność Klinika Prawa, która stwarza Studentom WSM doskonałą możliwość uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie udzielania porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych.

 

Spotkania Kliniki Prawa WSM odbywają się w każdą środę (poza wakacjami i feriami)
godz. 17:00-19:00
sala B103
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klinika Prawa WSM udziela porad głównie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Wiele spraw, które trafiają do Kliniki, dotyka problematyki pomocy społecznej, tj. świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej czy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgłaszają się do nas również klienci z problemami karnymi – głównie osoby pokrzywdzone przestępstwem, choć nie brakuje też osób podejrzanych czy oskarżonych o popełnienie czynu zabronionego.

 

Nasi Studenci-wolontariusze sporządzają wiele opinii prawnych, pozwów czy innych pism procesowych, pism urzędowych w związku ze staraniem się o zasiłki, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do sądu administracyjnego, wniosków o stwierdzenie nabycia praw do spadku, udzielają wskazówek co do zachowania się przed sądem na rozprawie. Wszystkich rodzajów pism czy czynności nie sposób wymienić.

 

Tym samym Klinika Prawa WSM stwarza Studentom doskonałą możliwość uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie udzielania porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych. Klientami Kliniki są osoby w ciężkiej sytuacji materialnej. Nie stać ich na opłacenie profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata czy radcy prawnego, dlatego też wsparcie ze strony Kliniki Prawa to często jedyna możliwość rozwiązania ich problemu prawnego. Poprzez kontakt z prawdziwymi klientami, którzy w odróżnieniu od bohaterów akademickich kazusów, przychodzą do poradni z prawdziwymi, często bardzo skomplikowanymi problemami i oczekują rzeczowej pomocy, studenci nabywają wiele bezcennych umiejętności.

 

Studenci działający w ramach Kliniki Prawa WSM przede wszystkim uczą się stosowania prawa w praktyce, wykładni przepisów, subsumpcji, doceniają wagę relacji pomiędzy klientem a prawnikiem w wykonywaniu zawodów prawniczych, mają rzeczywisty kontakt z różnymi aspektami zawodu prawnika, co niejednokrotnie pozwala im ukierunkować się na przyszłość, pomóc w wyborze ścieżki kariery. Dzięki pracy w poradni studentowi na przykład łatwiej jest zdecydować się na odpowiednią dla siebie aplikację prawniczą. Ponadto, Studenci-wolontariusze poprzez kontakt z konkretnymi osobami-klientami uczą się komunikacji interpersonalnej, z czasem nabywają umiejętności zadawania pytań w taki sposób, aby móc sprawnie ustalić stan faktyczny. Uczą się również umiejętności przekazywania swojej wiedzy w zrozumiały i przystępny sposób, przyswajają sobie zasady zawodowej odpowiedzialności i etyki.

 

Praca Studentów w ramach akademickiej poradni prawnej, oprócz aspektu dydaktycznego, posiada również aspekt wychowawczy. Student pomaga osobom ubogim, poznając przy tym specyfikę funkcjonowania instytucji państwowych. Doświadczenia uzyskiwane w toku pracy w poradni pozwalają zaangażowanym studentom „dotknąć" sytuacji bardzo trudnych i często bolesnych. Wzmacnia to ich wrażliwość społeczną, kształtuje odpowiednie postawy, zachęca do dalszej aktywności i poświęcania swojego czasu na działalność charytatywną, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Kształtowanie tych godnych, pożądanych społecznie postaw u Studentów-wolontariuszy ma wyjątkowe znaczenie, albowiem w przyszłości będą oni wykonywać zawody szczególnie istotne dla jakości funkcjonowania państwa jak i dla kształtowania stosunku obywateli do państwa (por. F. Zoll, O „klinicznej" metodzie nauczania prawa, Klinika 1999, nr 1, s. 14)

 

Klinika Prawa WSM ma także na celu kształtowanie społecznej funkcji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w życiu mieszkańców dzielnicy. Klienci (bezrobotni, ubodzy, emeryci, renciści, osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby nieporadne) często kierowane są do naszej Kliniki przez pracowników Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Ogłoszenia o udzielaniu bezpłatnych porad przez naszą klinikę znaleźć można także w sąsiedniej Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, czy pobliskiej prokuraturze.

 

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH STUDENTÓW Z INSTYTUTU PRAWA, ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH KLINIKI PRAWA WSM.

 

klp

 

 

Please publish modules in offcanvas position.