Studia Informatyczne

Periodyk popularyzujący naukowe osiągnięcia kadry Wydziału Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz współpracujących pracowników innych uczelni i ośrodków badawczych. Zawiera teksty pisane zarówno w języku polskim, jak i w angielskim.

 

Celem czasopisma jest upowszechnianie prac obejmujących najnowsze osiągnięcia w zakresie prowadzonych badań w obszarze informatyki, a także ukazywanie trendów rozwoju szeroko rozumianych systemów informatycznych. Zamieszczane w "Studiach Informatycznych" publikacje mają na celu rozszerzanie informatycznej wiedzy Czytelnika i stanowienie istotny przyczynek do burzliwie rozwijającej się dyscypliny naukowej, jaką jest informatyka.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook