Obywatelski Parlament Seniorów - 1 X 2015 r.

"SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI" pod takim hasłem w dniu 1 października 2015 roku w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych w Sejmie RP odbyła się inauguracyjna sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Towarzyszyła jej wystawa najstarszych UTW w foyer Sejmu.

Powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest inicjatywą największych i najbardziej reprezentatywnych środowisk seniorskich w Polsce. Należą do nich: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów. 

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Sejmowa Komiscja Polityki Senioralnej, a pomoc organizacyjną i finansową zapewniła Kancelaria Sejmu RP.

Inauguracyjny OPS ma charakter pionierski. Będzie stanowił ważny etap tworzenia ogólnopolskiej reprezentacji osób starszych, konsultacji środowisk seniorskich oraz budowania partnerskich relacji polskich seniorów z parlamentem i rządem.

Założonymi przez inicjatorów priorytetami OPS będą: rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych, monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych. Za celowe środowiska seniorskie uważają też stałe monitorowanie sytuacji osób starszych, z uwzględnieniem aspektów spolecznych, medycznych i ekonomicznych.

Sesja plenarna odbywać się będzie raz w roku, zaś Prezydium oraz komisje problemowe pracować będą w sposób ciągły.

Delegaci OPS na przewodniczącego Prezydium OPS powołali Krystynę Lewkowicz (Prezesa Fundacji "Ogólnopolskie Porozumienie UTW"). Na wniosek Przewodniczącej powołani zostali Wiceprzewodniczący OPS w osobach: Wiesława Borczyk, Janusz Czyż, Ewa Kozdroń, Elżbieta Ostrowska, Janusz Szymborski.

Przedstawicielem Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie była Aneta Pawłowska - Kierownik PUTW.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png