Dr Marta Tużnik

tunik marta 2

Dr nauk prawnych, specjalność – prawo karne skarbowe, pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Administracji Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego) oraz studiów podyplomowych „Marketing polityczny i medialny” ukończonych na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu postępowania karnego skarbowego i postępowania karnego oraz zagadnień granicznych prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury: TOK 1 sala F208
Soboty od 14:30 do 15:00 

 

Wybrane publikacje:

1. Marta Roma Tużnik, Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Robert Grzeszczak, Marta Roma Tużnik, Marek Woch (red.), Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, wyd. M. Woch, Warszawa 2015.

3. Marta Tużnik, Postępowanie w stosunku do nieobecnych w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 2011, nr 2.

4. Marta Tużnik, Postępowanie mandatowe w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 2011, nr 3.

5. Marta Tużnik, Postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 2012, nr 1.

6. Marta Tużnik, Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie kontroli skarbowej [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, red. M. Konarski, M. Woch, tom I, wyd. M. Woch, Warszawa 2012.

7. Marta Tużnik, Centralne Biuro Antykorupcyjne jako organ kontroli państwowej [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, red. M. Konarski, M. Woch, tom III, Warszawa 2013.

8. Marta Roma Tużnik, Postępowanie nakazowe w postępowaniu karnym skarbowym, Studia Prawnicze i Administracyjne 2013, nr 1.

9. Marta Roma Tużnik, Ewolucja postępowania w sprawach skierowanych do sądu na żądane strony w ustawodawstwie karnym skarbowym, Studia Prawnicze i Administracyjne 2013, nr 2.

10. Marta Roma Tużnik, Procesowo-kryminalistyczne aspekty eksperymentu procesowego (zagadnienia wybrane), Studia Prawnicze i Administracyjne 2014, nr 3.

11. Marta Roma Tużnik, Prokuratoria Generalna jako organ ochrony praw i interesów Skarbu Państwa [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, red. M. Konarski, M. Woch, tom IV, Warszawa 2014.

12. Marta Roma Tużnik, Kontrola wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, red. M. Konarski, M. Woch, tom V, Warszawa 2015.

13. Marta Roma Tużnik, Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym w świetle noweli z dnia 27 września 2013r., Ius Novum 2015, nr 3.

14. Marta Roma Tużnik, Izby i urzędy skarbowe w systemie organów administracji skarbowej – zagadnienia wybrane [w:] Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, red. R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch, Warszawa 2015.

15. Marta Roma Tużnik, Niepowtarzalne czynności dowodowe w procesie karnym – pojęcie, warunki przeprowadzania oraz znaczenie procesowe [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, red. A. Babiński, N. Malec, M. Jurgilewicz, tom I, Szczytno 2015.

16. Marta Roma Tużnik, Izby i urzędy celne w systemie organów administracji skarbowej - zagadnienia wybrane [w:] Zarządzanie w Służbie Celnej RP - szanse i zagrożenia w XXI wieku, Warszawa 2015.

17. Marta Roma Tużnik, Procedury kontrolne w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2002r. – Prawo dewizowe [w:] Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, red. A. Gołębiowska, P. Zientarski, M. Woch, Warszawa 2016.

18. Marta Roma Tużnik, Prawo naturalne czy prawo pozytywne? Analiza na przykładzie funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce [w:] Prawo pozytywne – Prawo naturalne. Konflikt w interpretacji praw człowieka, red. Jacek Breczko, Katarzyna Karaskiewicz, Tomasz Kozłowski, Daniele Stasi, Marek Woch, Warszawa 2016.

19. Marta Roma Tużnik, Kilka uwag o Krajowej Administracji Skarbowej, Studia Prawnicze i Administracyjne 2016, nr 3.

20. Marta Roma Tużnik, Zezwolenia dewizowe w polskim prawie dewizowym [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, red. A. Babiński, N. Malec, M. Jurgilewicz, tom III, Szczytno 2017.

21. Marta Roma Tużnik, Interes publiczny czy interes prywatny w zasadzie in dubio pro tributario?, Studia Prawnoustrojowe Nr 35, Olsztyn 2017.

22. Marta Roma Tużnik, Nowy model postępowania nakazowego w sprawach karnych skarbowych [w:] Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat  2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci prof. Monice Zbrojewskiej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

23. Marta Roma Tużnik, Kontrola celno-skarbowa w świetle ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej [w:] Bezpieczeństwo. Prawo. Polityka, red. M. Jurgilewicz, T.Z. Leszczyński, N. Malec, Kraków 2017.

24. Marta Roma Tużnik, Udział Centralnego Biura Antykorupcyjnego w postępowaniu karnym skarbowym [w:] Bezpieczeństwo. Prawo i Administracja, red. M. Jurgilewicz, N. Malec, tom I, Warszawa 2018.

25. Marta Roma Tużnik, Organy administracji skarbowej – ujęcie terminologiczne, stratyfikacja rodzajowa i struktura [w:] Bezpieczeństwo. Prawo i Administracja, red. M. Jurgilewicz, N. Malec, tom II, Warszawa 2018.

26. Marta Roma Tużnik, Participation of the Military Police in fiscal penal proceedings [Udział Żandarmerii Wojskowej w postępowaniu karnym skarbowym], Ius Novum 2018 (12) nr 3.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png