Wszystkich interesantów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia wizyty
Zajęcia odbywać się będą w trybie mieszanym na platformach Moodle oraz MS Teams
Kliknij tutaj aby poznać instrukcję konfiguracji pakietu Office 365

Konferencja naukowa - Republika Austrii - dzieje i współczesność (1918 - 2018)

niedziela, 27 maj 2018 08:00

Katedra Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkole Menedżerskiej Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej Warszawie.

W związku z przypadającą w 2018 r.setną rocznicą powstania I Republiki Austrii Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Zarząd Główny Towarzystwa Polsko-Austriackiego organizują w dniu 7 czerwca br ogólnopolską konferencję naukową "Republika Austrii -dzieje,współczesność,relacje polsko-austriackie" z udziałem ośmiu środowisk akademickich i naukowych ( PAN ).

Celem konferencji jest ukazanie warunków powstania , kształtowania i rozwoju Republiki Austrii w okresie stulecia ,drogi do wieczystej neutralności tego państwa, jego roli na arenie międzynarodowej,współczesnych problemów oraz relacji polsko-austriackich w latach 1918 - 2018.
Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem JE Ambasadora Austrii w Polsce dra Wernera Almhofera oraz JE Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof.dra hab.Stanisława Dawidziuka,dra h.c.

Temat konferencji:

REPUBLIKA AUSTRII - DZIEJE,WSPÓŁCZESNOŚĆ,RELACJE POLSKO-AUSTRIACKIE

 godz. 11:00, sala Senatu 

Program konferencji:

1.Problem powstania i ukształtowania się I Republiki Austrii i - prof. WSM Zbigniew Tomkowski, WSM w Warszawie
2.Neutralność Austrii - prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska, WSM w Warszawie
3.Ruch oporu na ziemiach austriackich w latach II wojny światowej - prof. dr hab. Henryk Stańczyk , WSM w Warszawie
4.Stosunki polsko-austriackie po II wojnie światowej - prof. dr hab. Wiesław Balcerak ,PAN
5.Austria z punktu widzenia władz PRL. Stosunki sentymentalne czy biznesowe? - prof. nadzw. dr hab. Wanda Jarząbek, PAN
6.Polsko-austriackie relacje w dziedzinie kultury (1918 -1938) - dr Elżbieta Muciek ,UMCS
7.Austria i Polska w relacjach bilateralnych po 1989 roku - dr Dorota Litwin- Lewandowska, UMCS Lublin
8 .Polska w Polityce Bruno Kreysky ego w latach 1959-1966 - dr Agnieszka Kisztelińska - Wegrzyńska, Uniwersytet Łódzki
9. Austria moich studiów - ks. prof. dr hab. Edward Walewander,KUL Lublin
10. Etniczny obraz Austrii w XXI w. - dr Ewa Godlewska ,UMCS Lublin
11. Austria w Unii Europejskiej
12. Geopolityczne uwarunkowania współczesnej polityki Austrii - dr Aleksandra Chyc, WSM w Warszawie
13.Polityka historyczna Austrii wobec II wojny światowej - mgr Bartosz Chyc, Uniwersytet Warszawski
14.Kwestia polskich dóbr kultury po pierwszej wojnie światowej ( z działalności Wydziału Rewindykacyjnego na były zabór austriacki) - dr Kamil Ruszała Uniwersytet Jagielloński

 

Komitet Naukowy konferencji stanowią:
1.Prof.dr hab. Genowefa Grabowska Dziekan WNSiA - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
2.Prof.nadzw.dr hab. Wanda Jarząbek - Instytut Studiów Politycznych PAN
3.Prof dr hab. Władysław Kucharski - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
4.Prof.dr hab. Józef Smoliński Uniwersytet im Jana Kochanowskiego w Kielcach
5.Prof.dr hab. Henryk Stańczyk - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
6. Prof.nadzw.dr Zbigniew Tomkowski - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
7.Ks.prof.dr hab. Edward Walewander - Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Komitet Organizacyjny :
1.Prof.nadzw.dr Zbigniew Tomkowski
2.Doc.dr Kiejstut Szymański
3.Dr Aleksandra Chyc
4.Mgr Patrycja Jurkowska
5.Mgr Magdalena Furmaniak
6.Angelika Basińska studentka I roku studiów I st. Koło Młodych Pedagogów Mentor
7.Paulina Pietrucha  studentka I roku studiów II st. Koło Młodych Pedagogów Mentor

image001 TPA.2 jpg  wsm logo 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook