Kongres online

Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach – człowiek w zmerkantylizowanym świecieKatedra Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową Konferencję Naukową:
„Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach – człowiek w zmerkantylizowanym świecie” która odbędzie się online 23 czerwca 2020 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams


Wstęp

Mając na uwadze potrzebę zgłębiania coraz poważniejszych wyzwań stawianych przez postęp zarówno w zakresie mechanizmów życia społecznego, jak i świata wewnętrznego każdego z nas, jako ośrodek kształcący psychologów organizujemy cykl dorocznych, międzynarodowych konferencji poświęconych debatom nad dynamiką dziejących się na naszych oczach przemian.


Dlatego też w imieniu przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego i własnym, wszystkich pracowników, współpracowników Katedry Psychologii oraz kształconych przez nas studentów, gorąco zapraszam do uczestnictwa w cyklicznym Kongresie, którego tematem jest „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach – człowiek w zmerkantylizowanym świecie” i podzielenie się wnioskami z przeprowadzonych badań, pomysłami i przemyśleniami na temat pozytywnych i negatywnych stron zmieniającego się świata. 


prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl - kierownik Katedry PsychologiiEwolucyjnie, aby przetrwać, człowiek musiał mieć odpowiednie zasoby, nie tylko materialne, wynikające z jego natury i kultury grupy, w którą był wpisany. Wraz z rozwojem cywilizacji ludzie chcieli posiadać coraz więcej, a konsumpcja zaczęła spełniać nowe funkcje organizując życie społeczne i instytucjonalne oraz relacje interpersonalne. We współczesnym, zmerkantylizowanym świecie stare idee nabierają nowych znaczeń, a nauki społeczne i humanistyczne stoją w obliczu nowych wyzwań. Cele i wartości, tradycyjnie autoteliczne, służą realizacji ściśle określonych celów. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji z cyklu Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach – będzie właśnie człowiek w zmerkantylizowanym świecie. Chcielibyśmy aby konferencja byłą okazją do dokonania pogłębionej analizy zjawiska merkantylizmu w obszarze stylu życia, biznesu oraz wychowania, edukacji i reedukacji.

Plakaty prowadzących

 

Zgłoszenia uczestnictwaZgłoszenia wystąpień w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail:

konferencjawartosci2020@gmail.com

 

najpóźniej do dnia 14 czerwca 2020 roku.

 

 

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:

1. PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA CZYNNEGO UCZESTNICTWA:
• do dnia 14 czerwca 2020 r. na adres e-mail: konferencjawartosci2020@gmail.com

2. PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA BIERNEGO UCZESTNICTWA:
• do dnia 19 czerwca 2020 r. na adres e-mail: konferencjawartosci2020@gmail.com

3. PRZEKAZANIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ do dnia 19 czerwca 2020 r. na konto organizatora: PlusBank S.A. 42 1680 1248 0000 3000 2242 4147

w tytule przelewu podając cel subkonta: Konferencja Wartości + Imię i Nazwisko uczestnika konferencji. 

-Przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień: wykłady plenarne prowadzone przez zaproszonych gości, sympozja tematyczne oraz sesje plakatowe (posterowe).

-Pragnąc stworzyć jak najszerszą płaszczyznę wymiany myśli i doniesień badawczych podczas konferencji „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach – człowiek w zmerkantylizowanym świecie” proponujemy następujące przewodnie obszary tematyczne:

1. Zdrowie i styl życia w zmerkantylizowanym świecie,

2. Merkantylizm w wychowaniu, edukacji i reedukacji,

3. Kultura konsumpcji i merkantylizm a biznes.

-Abstrakt referatu/posteru w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej powinien dotrzeć do organizatorów do 14 czerwca 2020 r.

-Streszczenie należy przygotować zgodnie z wzorem dostępnym na stronie konferencji. Treść streszczenia – powinna zawierać: krótki tekst z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.

-Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów afiliacji oraz słów kluczowych) nie może przekraczać 250 słów.

-Plakat powinien mieć format od 594x841 mm do 707x1000mm (format A1 lub B1) w układzie pionowym

-Referaty przewidywane są na 15 lub 20 minut – w zależności od liczby wystąpień w sesji.

-W przypadku dużego zainteresowania uczestników przewiduje się przygotowanie i wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Opłaty

LEGO® Education
Dla referenta – 0 zł
Uczestnika konferencji – 250 zł
Dla doktorantów - 60 zł
Dla studentów innych uczelni - 50 zł
Dla studentów WSM – 0 zł


Terminarz


Moja głowa, mój sukces
Rozpoczęcie rejestracji (czynna i bierna)

od 12 stycznia 2020

Zgłoszenie czynnego udziału (referaty, plakaty)

do 14 czerwca 2020

Zgłoszenie biernego udziału

do 19 czerwca 2020

Akceptacja referatów i plakatów 

do 17 czerwca 2020

Opłata konferencyjna

do 19 czerwca 2020

Ogłoszenie szczegółowego programu konferencji

do 19 czerwca 2020

Rada naukowa i patronaty


Jego Ekscelencja Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. multiplicem Prezydent i Założyciel Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Jego Magnificencja Prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska, Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie, Wielka Brytania


Prof. dr hab. Krystyna Ostrowska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska

Prof. dr hab. Katarzyna Schier, Uniwersytet Warszawski, Polska


Ks. Prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy


Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska


Dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Dr Aneta Pasternak, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Dr Magdalena Poraj-Weder, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska 

Dr Aleksandra Jędryszek-Geisler – Przewodnicząca; Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska

Dr Aneta Pasternak, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Dr Magdalena Poraj-Weder, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska


Dr Patrycja Sroka-Oborska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Dr Dagmara Maria Boruc, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Dr Ewa Wojtowicz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Dr Katarzyna Urbaniak-Głąb, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Mgr Michał Stańczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska


Mgr Paulina Soliwoda – Sekretarz Konferencji; Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Inne informacje

 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy nie przewidują możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.
2. Koszty podróży ponoszą Uczestnicy konferencji.
3. Koszty druku prezentowanych posterów ponoszą ich autorzy.
4. Za wygłoszenie referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.


English

Psychology Department of Warsaw Management University in Warsaw is honoured to invite to the II International Academic Conference:
„Values, ideas, emotions in words and pictures – the man in mercantile world” which will be held online on 23 June 2020, with use of Microsoft Teams platform.


On 23 June 2020 we are organising the II International Academic Conference on „Values, ideas, emotions in words and pictures – the man in the mercantile world”. On the home page of Warsaw Management University in Warsaw information has been placed concerning the Conference and its idea and the subject outline, as well as the rank of the organisational committee.

We strongly encourage you to take interest in our Conference. To facilitate contact, here is the e-mail address for the interested:
konferencjawartosci2020@gmail.com


After making the decision about participating in our discussions, please, fill in and sent by the e-mail the application form available below.