Prof. zw. dr hab. Alexander J.Belohlavek, Dr h.c.

25 marca 2015 r. w Sali Senatu WSM w Warszawie podczas Ceremonii Otwarcia Międzynarodowej Konferencji 'Privatization, Banking & Cross-Border Insolvency' (Prywatyzacja, Bankowość i Niewypłacalność transgraniczna) zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie we współpracy z World Jurist Association Washington, D.C. (Światowe Stowarzyszenie Prawników, Waszyngton), miał miejsce uroczysty akt wręczenia Dyplomu w związku z nadaniem godności Professora Honorificum WSM w Warszawie J. E. Prof. Alexandrowi J. Bělohlávkowi Prezydentowi World Jurist Association Washington, D.C.

 

Alexander J. Belohlavek - profesor doktor habilitowany, urodzony w 1968 w Republice Czeskiej.ph Belochlavek
Absolwent prawa i handlu międzynarodowego. Jest prawnikiem i sędzią Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy ICC w Paryżu oraz od 2001 roku Prezesem Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Association of Lawyers) z siedzibą w Nowym Jorku w USA, członek wielu organizacji prawniczych o zasięgu międzynarodowym, min: ASIL (American Society of International Law), ILA (International Law Association), ASA (Swiss Arbitration Association), ArbAut (austriacki Arbitration Association), DIS (Niemiecki Instytut Arbitrażowy), Stowarzyszenie Prawnicze Anglii i Walii, ICC.

 

Zainteresowania naukowe: Międzynarodowe prawo prywatne, arbitraż międzynarodowy, międzynarodowe prawo publiczne, międzynarodowe prawo handlowe.

 

Publikacje:
Autor ponad 300 publikacji (książki i artykuły), opublikowane w językach: angielskim, niemieckim, czeskim, francuskim, polskim, ukraińskim oraz słowackim., min:

  • Belohlavek, A.J., Hotova, R., Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych, C.H. Beck, Warszawa 2011.
  • Belohlavek, A.J., Międzynarodowa ochrona prawna inwestycji w energetyce, C.H. Beck, Warszawa 2011.
  • Belohlavek, A.J., Rozporządzenie Rzym i konwencja Rzymska, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  • Belohlavek, A.J., Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii, C.H. Beck, Praha 2010.
  • Belohlavek, A.J., Ochrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej, Wokół nas, Gliwice 2010.

Języki obce:
angielski, niemiecki, rosyjski, polski, słowacki, czeski.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png