Stanisław Dłużniewski (8 lutego 1950 - 2 kwietnia 2013)

f stanislaw dluzniewski

 W dniu 2 kwietnia 2013 r. odszedł na zawsze dr Stanisław Dłużniewski

- Kierownik Studium Języków Obcych w WSM w Warszawie, znakomity germanista, wysoko ceniony zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, lubiany i szanowany przez studentów uczelni lektor.
Od początku funkcjonowania Uczelni przez osiemnaście lat był aktywnym Członkiem naszej rodziny akademickiej. Mając wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, zarówno w Uczelni, jak i instytucjach o zasięgu ogólnokrajowym od lat troszczył się o jakość prowadzonych w uczelni lektoratów. Członek Zespołu ds. Dostosowania Planów i Programów Kształcenia do Krajowych Ram Kwalifikacji w zakresie przedmiotów niezwiązanych z kierunkiem studiów w programach studiów, powołanego zarządzeniem Rektora WSM w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w ramach wdrażanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformy szkolnictwa wyższego.

 

stanislaw dluzniewski

 

Odszedł od nas wspaniały CZŁOWIEK pełen optymizmu, obdarzający zawsze innych promiennym uśmiechem i spokojem,
odpowiedzialny profesjonalista i NASZ NIEZAWODNY PRZYJACIEL.

 

Założyciel-Rektor Honorowy, Rektor WSM w Warszawie, Kanclerz, Senat Uczelni, Społeczność Akademicka

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w piątek, 12 kwietnia 2013 roku o godz. 12.00 w kościele Matki Bożej Anielskiej, ul. Modzelewskiego 98a, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Służewski Nowy przy ul. Wałbrzyskiej.

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png