Doc. dr Janusz Kamiński (22 grudnia 1920 - 7 sierpnia 2011)

 formatka janusz kaminski

W dniu 7 sierpnia br. odszedł od nas na zawsze Doc. Dr Janusz Kamiński

 

Dziekan i Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1977 r. Posiadaną wiedzę poszerzał i aktualizował dzięki ukończonym studiom podyplomowym.  

W czasie II wojny światowej więzień obozu koncentracyjnego w Oranienburgu- Sachsehausen (Niemcy).

Po powrocie z obozu zdobywał praktykę pozaakademicką zarówno w administracji państwowej, jak i organizacjach pozarządowych.

W pracy akademickiej wykładał prawo rzymskie, łacińską terminologię prawniczą, prawo gospodarcze, prawo ochrony własności intelektualnej, prawo bankowe, prawo upadłościowe i naprawcze.

W latach 2004 - 2006 - Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Integracji Europejskiej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie,

Od roku 2008 Docent w WSM w Warszawie.

Od 2010 r. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji w WSM w Warszawie,

Autor licznych publikacji, w tym m. in.: podręcznika Prawo bankowe, Słownik Encyklopedyczny Prawo Rzymskie (jako współautor z prof. W. Wołodkiewiczem).

 

Janusz_Kaminski

 

Odszedł od nas

Znakomity pedagog, gawędziarz, wspaniały człowiek, zawsze pełen humoru, przyjaciel młodzieży.

 

Założyciel, Rektor Honorowy, Rektor WSM w Warszawie, Kanclerz, Senat Uczelni,

Dziekan, Prodziekani, Rada Wydziału Prawa i Administracji  

Społeczność Akademicka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 12 sierpnia 2011r. o godz. 13.00 w kościele pw. Świętego Karola Boromeusza (Stare Powązki) przy ul. Powązkowskiej.

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png