Przyjazna uczelnia

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych.


Władze Wyższej Szkoły Menedżerskiej od wielu lat podejmują działania mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.
Likwidujemy bariery architektoniczne, efektem tego są podjazdy, specjalne windy, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy wsparciu środków z dotacji celowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia zakupiono wiele sprzętu specjalistycznego.
I tak na przykład w bibliotece zainstalowano stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie rozpoznające tekst OCR, program SuperNova Reader Magnifier posiadający funkcje powiększania i udźwiękowienia, skaner nabiurkowy, słuchawki, specjalną klawiaturę dla osób niedowidzących. Dla czytelni zakupiono lupy elektroniczne Pebble 4,3", które zapewniają osobom niedowidzącym możliwość korzystania z zasobów biblioteki.
W laboratorium komputerowym WSM zamontowano 5 stanowisk dla osób niepełnosprawnych, które umożliwią naukę osobom z dysfunkcjami ruchu i wzroku.
Dom Studenta wyposażono w Wi-fi w celu umożliwienia korzystania z sieci bezprzewodowej osobom niepełnosprawnym posiadającym urządzenia mobilne potrzebne do nauki.

 

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png