Rada ds. Rozwoju WSM w Warszawie przy Prezydencie

Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. m. - Prezydent WSM, Rektor Honorowy

Marek Borowski - Senator RP

Jolanta Emilia Hibner – Senator RP

Prof. WSM, dr hab. Anita Frankowiak – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Uczelni

Zbigniew Leszczyński - Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Dr Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Piłat - Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Dr Andrzej Podsiadło.

 

Skład Rady (w postaci Konwentu) do 30.09.2019 r.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png