Prawo - grupa 53 EG

 1. Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych) – w przypadku studiów jednolitych magisterskich - na kierunku prawo.
 2. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy.

Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria:

 • prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie praktyki zawodowej;
 • zapewnia realizację praktyk zawodowych, zgodnych z kierunkiem studiów studenta, odbywającego praktyki zawodowe, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ich realizacji;
 • zapewnia realizację celu praktyk, określonego w § 2 ust. 2 regulaminu praktyk;
 • przestrzega zasad bhp.

DOKUMENTACJA

 1. SKIEROWANIE (załącznik nr 4) - student składa w Biurze Praktyk, następnie podpisane przedstawia w zakładzie pracy, w którym realizuje praktykę.
 2. UMOWA (załącznik nr 5) - zawierana jest między Uczelnią a zakładem pracy i stanowi warunek rozpoczęcia praktyki.
 3. DZIENNIK PRAKTYK (załącznik nr 3) - student składa po odbyciu praktyki w Biurze Praktyk.
 4. FORMULARZ WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA (załącznik nr 2) - ocena dokonywana przez opiekuna praktyk zawodowych w zakładzie pracy, student składa po odbyciu praktyk w Biurze Praktyk.
 5. OŚWIADCZENIE (załącznik nr 6) - dla osoby pełniącej funkcję zakładowego opiekuna praktyk, student składa przed rozpoczęciem praktyk.

Uzupełnione i podpisane przez zakład pracy dokumenty tj. umowę, skierowanie na praktykę oraz oświadczenie student jest zobowiązany złożyć w Biurze praktyk nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Po upływie wskazanego terminu dokumenty nie będą przyjmowane, co może skutkować niezaliczeniem praktyki.

UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek praktyk (załącznik nr 3) jest do pobrania w wersji edytowalnej, zaleca się jego uzupełnienie na komputerze.

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b