Psychologia

Studenci ubiegający się o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej w związku z posiadanym przez siebie doświadczeniem w zakresie:

1. wykonywania pracy zarobkowej w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, charakter tej pracy spełnia/ł wymagania programu studenckiej praktyki zawodowej;
2. prowadzenia samodzielnej co najmniej przez 3 lata działalności gospodarczej związanej z kierunkiem studiów;
3. prowadzeniem co najmniej przez 3 lata działalności w organizacjach pozarządowych, której zakres jest zgodny z kierunkiem studiów;
4. angażowaniem się w działalność wolontariatu, która ma/miała charakter wolontariatu, spełniająca wymagania programu praktyki;
5. jestem lub byłam/łem studentem/studentką innych szkół wyższych, gdzie odbywam lub odbyłam/łem praktykę spełniającą obowiązujące wymagania;
6. uczestniczę lub uczestniczyłam/łem w stażach i praktykach (także w ramach wolontariatu), gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych i przedstawiam odpowiednią dokumentację dotyczącą odbycia takiej praktyki.

UZUPEŁNIAJĄ DRUK O NAZWIE WNIOSEK (załącznik 6) ORAZ DOŁĄCZAJĄ DO NIEGO ZAŁĄCZNIKI:

1. W przypadku wskazania punktu 1 lub 2 proszę o wypełnienie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik 6A.
2. W przypadku wskazania jednego z punktów 3, 4, 6 proszę o wypełnienie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik 6B.
3. W przypadku wskazania jednego z punktów 5 proszę o wypełnienie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik 6C.

Studenci ubiegający się o przyjęcie na praktyki w wybranym zakładzie pracy, zobowiązani są do przedłożenia w biurze praktyk następujących dokumentów:
• podanie 1 egzemplarz ( załącznik 4);
• umowa trójstronna 3 egzemplarze (załącznik 3).

PODANIE ORAZ TRÓJSTRONNĄ UMOWĘ STUDENCI DOSTARCZAJĄ DO BIURA PRAKTYK PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAKTYK.

Podstawą zaliczenia praktyk zawodowych jest rozliczenie się z dzienniczka praktyk (załącznik 5).

UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek praktyk (załącznik 5) jest do pobrania w formie edytowalnej, zaleca się jego uzupełnienie w programie word.

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b