Spotkanie Wielkanocne 2014

Dnia 14 kwietnia 2014 roku odbyło się zorganizowane przez słuchaczy Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkanie z okazji zbliżającej się Wielkanocy. W uroczystości wzięli udział nie tylko studenci naszego Uniwersytetu, ale również Władze Uczelni: Pan Prezydent prof. Stanisław Dawidziuk, dr h.c., Pan Kanclerz mgr Radosław Dawidziuk oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Tomasz Szmel.

Dzień Babci i Dziadka w Sejmie RP

W dniu 21 stycznia 2014 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się spotkanie z udziałem gości z trzech pokoleń. Słuchacze z warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zostali zaproszeni wraz ze swoimi wnukami przez Marszłek Sejmu RP Panią Ewę Kopacz na obchody Dnia Babci i Dziadka.

Sylwester 2013

Drugi już raz w historii Praskiego UTW przy WSM w Warszawie nasi słuchacze spotkali się, aby świętować zakończenie Starego 2013 Roku i początek Nowego 2014 Roku. Tym razem grupa powiększyła się do 30 osób.

Spotkanie Wigilijne 2013

W dniu 18 grudnia 2013 roku Słuchacze naszego Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiego w Warszawie spotkali się z Władzami Uczelni: J.E. Prezydentem WSM prof. Stanisławem Dawidziukiem, Dr h.c. i J.M. Rektorem WSM prof. WSM dr hab. Pawłem S. Czarneckim, by złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem.

Andrzejki 2013

Kolejny już raz Studenci Praskiego UTW spotkali się, by świętować Andrzejki. Tym razem odbyły się one 28 listopada 2013 r. 

Rejs po Wiśle 25 X 2013 r.

Dnia 25 października 2013 roku, aby świętować rozpoczęcie Roku Akademickiego 2013/2014 wraz z Fundacją JA WiSŁA wybraliśmy się na rejs barką po Wiśle. Mieliśmy świetnego przewodnika Pana Przemka Paska, którego własnością jest barka i który nie tylko jest sternikiem, ale także gawędziarzem.

Dni Michałowa 28 IX 2013 r.

W dniu 28 września 2013 roku nasi słuchacze wzięli udział w organizowanych na placu przed Bazylika NSJ Dniach Michałowa. W trakcie imprezy promowali nasz Praski Uniwersyt Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Aura dopisała, humory również. Zapraszamy za rok!

Uroczyste zakończenie roku 2012/2013

Dnia 21 czerwca 2013 roku o godz. 14.00 w Dużej Auli Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie rozpoczęło się uroczyste zakończenie 6 roku działalności Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSM w Warszawie. W ten sposób zainaugurowano obchody 18. Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Dzień Warszawskich UTW na Torze Służewiec

Na Dzień Warszawskich UTW w dniu 2 czerwca 2013 roku na Torze Służewiec zostaliśmy osobiściee zaproszenie przez Pana Posła Michała Szczerbę Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. UTW i Panią Krystynę Lewkowicz Prezesa Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, którzy to byli jej pomysłodawcami i głównymi organizatorami.

6 Ogólnopolskie Juwenalia III Wieku

W dniach 3-4 czerwca 2013 roku w Teatrze Palladium w Warszawie przy ulicy Złotej 9 odbyły się organizowane przez Fundację AVE 6 Ogólnopolskie Juwenalia III Wieku.

Spotkanie Wielkanocne 2013

Dnia 25 marca 2013 roku odbyło się zorganizowane przez słuchaczy Praskiego UTW spotkanie z okazji zbliżającej się Wielkanocy. W uroczystości wzięli udział nie tylko studenci naszego Uniwersytetu, ale również Władze Uczelni i przedstawiciele wykładowców.

Wizyta w Muzeum Chopina

Dnia 8 lutego 2013 roku kilkunastoosobowa grupa słuchaczy naszego Praskiego UTW zwiedziła Muzeum Chopina w Warszawie, gdzie według legendy - w lochach pod pałacem Gnińskich-Ostrogskich - mieszkała strzegąca skarbów złota kaczka.

Sylwester 2012

W dniu 31 grudnia 2012 roku (co jest oczywiste!) po raz pierwszy w sześcioletniej działalności Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie zorganizowany został Sylwester dla jego Słuchaczy. Niewielkim kosztem można było wspaniale spędzić zakończenie roku 2012.

Władze Uczelni udostępniły salę, a przygotowaniami zajęli się studenci naszego Praskiego UTW. W imprezie wzięło udział 21 osób.

Konferencja w Sejmie - 19 XII 2012 r.

Dnia 19 grudnia 2012 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się Konferencja podsumowująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (ER 2012) z udziałem ponad 300 przedstawicieli UTW z całego kraju, parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli innych organizacji senioralnychdziałających w Polsce. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie Wigilijne 17 XII 2012

To spotkanie miało wiele z rodzinnego wieczoru wigilijnego, podczas którego Władze Uczelni w osobach: J.M. prof. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst Rektor WSM, J.E. prof. dr Stanisław Dawidziuk Rektor Honorowy - Założyciel WSM, doc. Krzysztof Kawęcki Prorektor WSM, prof. dr hab. Paweł Czarnecki Prorektor WSM, mgr Radosław Dawidziuk Kanclerz WSM, mgr Tomasz Szmel Dyrektor WSM oraz goście w osobach: J.E. Biskup Marek Solarczyk oraz Pan Poseł Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zaszczycili swoją obecnością słuchaczy Praskiego UTW. Tak jak wieczory wigilijne w wielu polskich rodzinach, tak i podczas naszego spotkania opłatkowego kulminacyjnym momentem było śpiewanie kolęd. Śpiewały nasze koleżanki chórzystki, a wraz z nimi wszyscy uczestnicy.

Andrzejki 2012

W dniu 30 listopada 2012 roku w Klubie Studenckim odbyły się Andrzejki.

Konferencja w Sejmie - 19 XI 2012 r.

W dniu 19 listopada 2012 roku odbyła się w Sejmie Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, podsumowująca ROK UTW.

Senioralia 2012

W dniu 28 października 2012 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zorganizowana została przez fundację Towarzystwo Demokratyczne Wschód i działający przy niej Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku V edycja Senioraliów.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png