Konferencja "Rok dla Klimatu wśród Seniorów" - 12 maja 2016 r.

W dniu 12 maja 2016 r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt "Rok dla Klimatu wśród Seniorów" zorganizowana została przez Fundację Ziemia i Ludzie. Na Konferencję zaproszonych było ok. 40 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski. Z ramienia PUTW wzięły udział Panie Aneta Pawłowska, Krystyna Burchardt i Jadwiga Pawełkiewicz.

Spotkanie to odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Sali Rudniewa na IV piętrze. Każdy zgłaszający się gość po zarejestrowaniu się otrzymywał identyfikator oraz komplet potrzebnych materiałów. Pani V-ce Prezes Fundacji Ziemia i Ludzie Ewelina Skoczeń powitała uczestników spotkania i przedstawiła plan przebiegu Konferencji.

Pierwszy prelegent Pan Marcin Popkiewicz - redaktor portalu "Nauka o klinacie" omawiał temat "Rewolucja energetyczna. Droga do przyszłości". Temat "Rola wybranych naturalnych procesów z rejonu Arktyki mogących wpływać na globalne zmiany klimatyczne" wygłosił prof. Piotr Głowacki z Zakładu Badań Polarnych Instytutu Geofizyki PAN. Wszystkie te informacje podparte były tabelkami, wykresami, wyliczeniami i zdjęciami. Ostatnie wystąpienie dotyczyło tematu "Czy klimat wymaga od Ciebie ochrony?", a tu prelegent dr Witold Lenard z Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego nie zgadzał się z wypowiedziami poprzedników. Ostatni temat to "Edukacja na rzecz ochrony klimatu na UTW. Baza dobrych praktyk". Fundacja oceniając prace złożone przez UTW wybrała trzy Uniwersytety, które przedstawiły swoje najlepiej wywiązały się z zadań nakreślonych w Projekcie Fundacji, wykazały się zaangażowaniem i wyobraźnią, udokumentowały też swoje wystąpienie ciekawą prezentacją. Były to Uniwersytety z małych polskich miast. Praca na rzecz klimatu jest warta naśladowania.

 

Opracowanie: Krystyna Burchardt

Członek Samorządu Studentów PUTW

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png