Spotkanie Wigilijne - 16 grudnia 2015 r.

Spotkanie Wigilijne Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, jak co roku, odbyło się z udziałem Władz Uczelni. Tym razem byli obecni: Pan Prezydent WSM prof. Stanisław Dawidziuk, dr. h.c., Pani Prorektor dr Joanny Michalak-Dawidziuk, Pan Kanclerz WSM mgr Radosław Dawidziuk, Pan Dyrektor Centrum ds. Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego WSM mgr Tomasz Szmel.

Pan Prezydent prof. Stanisław Dawidziuk wygłosił tradycyjne przemówienie i złożył życzenia wszystkim obecnym.

Następnie w imieniu Samorządu Studentów Praskiego UTW wystąpili Pan Przewodniczący Wiesław Biernacki i Pani Wiceprzewodnicząca Anna Kwiatkowska.

Tradycyjnie dzieliliśmy się opłatkiem w odgłosach składanych sobie życzeń i uścisków.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie naszego spotkania.

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png