Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 - 15 czerwca 2015 r.

Dnia 15 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie ósmego roku działalności Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

W uroczystości udział wzięli JE Prezydent WSM prof. Stanisław Dawidziuk, dr h.c., JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Pani Prorektor dr Joanna Michalak-Dawidziuk, Pan Kanclerz mgr Radosław Dawidziuk.

Spotkanie otworzyła Pani Aneta Pawłowska - Kierownik PUTW, która podsumowała działalność PUTW i podziękowała wszystkim słuchaczom oraz Władzom Uczelni za miniony rok.

Pan Prezydent prof. Stanisław Dawidziuk, dr h.c. podzielił się refleksjami z 8 lat działalności Praskiego UTW oraz życzył wytrwałości i siły na dalsze lata aktywności w naszej Uczelni.

Przewodniczący Samorządu Studentów Praskiego UTW Pan Wiesław Biernacki podziękował i wręczył kwiaty Pani Kierownik PUTW.

Następnie zostały wręczone dyplomy od Władz Uczelni dla wyróżniających się w tym roku Słuchaczy z naszego Praskiego UTW, które wręczały Pani Kierownik PUTW mgr Aneta Pawłowska i Członek Samorządu Studentów PUTW Pani Aniela Kisielewska-Staryszak.

W dalszej części Pani Halina Rozbicka odczytała przygotowane przez Panią Krystynę Burchardt podsumowanie działalności Zespołu Wokalnego "Prażanki" za lata 2009-2015 w związku z zakończeniem jego działalności.

Zespół dał ostatni oficjalny koncert i zaśpiewał Wiązankę starych tang, a po występie i bisach wręczył wszystkim uczestnikom spotkania najnowszą płytę Prażanek zawierającą Wiązankę piosenek o Warszawie i Wiązankę starych tang.

Pod koniec części oficjalnej naszego spotkania dołączył do nas Pan Poseł Michał Szczerba, który przepraszając za spóżnienie, złożył gratulacje i życzenia dla słuchaczy naszego Praskiego UTW i zapowiedział kolejne spotkanie w październiku 2015 r.

Na zakończenie uroczystości odbył się tradycyjny poczęstunek.

Wielkie podziękowania dla organizatorów!

 

Opracowanie: Krystyna Burchardt

Członek Samorządu Studentów PUTW

 

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png