Polska a wyzwanie współczesnej gospodarki światowej

poniedziałek, 21 maj 2018 17:50

W tym dniu wykład przeprowadziła Pani Ewa Sadowska-Cieślak, która została poproszona przez Słuchaczy naszego Praskiego UTW o kontynuowanie i uszczegółowienie tematyki podjętej w semestrze zimowym 2017/2018.

Szeroko omawiane były takie zagadnienia jak:
1. Unia Europejska.
2. Skąd idea Zjednoczonej Europy.
3. Robert Schuman i Pierre Monet.
4. Wspólne wartości.
5. Schuman - Adenauer.
6. Ewolucja współpracy w Europie.
7. Instytucje UE.
8. Polska - powrót do Europy.
9. Czynniki rozwoju.
10. Swoboda przepływu kapitału.
11. Wejście Polski do strefy euro najważniejszym wyzwaniem dla polskiej
racji stanu.
12. Reformy w strefie euro.
13. Wprowadzenie euro.
14. Profity z przynależności do strefy euro.
15. Kryteria przystąpienia do strefy euro.

 Temat był bardzo ciekawe przedstawiony przez Panią prelegentkę i wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Pojawiło się wiele pytań, które szczegółowo wyjaśniała Pani wykładowczyni.

 

Polska_art.jpg

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png