dr Maria Staworzyńska–Grządziel

staworzyska grzdziel magorzata 2

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – IBE MEN w Warszawie. Magister pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii Kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna. Adiunkt w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują edukację wczesnoszkolną i skupiają się na całościowo ujętej problematyce zachowań uczniowskich w klasach początkowych, dotyczą głownie wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz krytycznej analizy wybranych rozwiązań zaczerpniętych z praktyki szkolnej oraz wskazania lepszych rozwiązań postępowania pedagogicznego nauczyciela. Problematyka badawcza to fałszywa świadomość multimedialna dziecka w wieku wczesnoszkolnym z uwzględnieniem znaczenia reklamy jako przekazu umyślnie kierowanego, odbieranego i akceptowanego przez dziecko. Promotor i recenzent licznych prac licencjackich i magisterskich. Autorka wielu publikacji naukowych m.in.: 

(2016) Maria Montessori – kobieta, która wyprzedziła swój czas” W: Alternatywne metody wspierające proces kształtowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy, (red:) Kust I., Michalak-Dawidziuk J., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa ISBN/EAN: 978-83-7520-225-0
(2014) Efekty uczenia się w kontekście czynników warunkujących kształtowanie przekonań i postaw w procesie nauczania –uczenia się W:(red.:) Szlosek F., Badanie. Dojrzewanie. Rozwój. Tradycyjne i nowe rozumienie badań jakościowych. Profesorowi Stanisławowi Kaczorowi w 90 – lecie urodzin, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom ISBN 978-83-7789-296-1
(2014) Proces polaryzacji uwagi jako fenomen świadomości w systemie wychowania Marii Montessori, w: Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym, (red.:) Kust I., Michalak-Dawidziuk J., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa ISBN 978-83-7520-167-3
(2012) ADHD – czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi problemem współczesności; ZESZYTY NAUK PEDAGOGICZNYCH Nr 2/2012 Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk ISBN 1730-7074

 

(2012) Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka. Dziecko a reklama telewizyjna W: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku” (red.:) M. Ciosek, E. Bielicki) Wyd. Adam Marszałek, Toruń ISBN: 978-83-7780-471-1
(2011) Diagnozowanie powodzeń i niepowodzeń edukacyjnych uczniów i ich uwarunkowania, W: Nauka-Edukacja-Wychowanie (red.: Zacharuk T., Nyczkało N., Kunikowski J., ), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce ISBN 978-83-7051-609-3
(2009) Kształcenie w warunkach wielokulturowości wyzwaniem dla współczesnej szkoły W: Kształcenie ustawiczne dla wielokulturowości, ( Red.:) T. Lewowicki, F. Szlosek, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom ISBN 978-83-7204-799-1
(2007) Od samooceny do oceny zewnętrznej czyli o awansie nauczyciela W: Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych ( red.:) F. Szlosek, Forum polsko – ukraińskie, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa – Siedlce –Radom; ISBN 978-83-7204-596-6

Kontakt:
Tel: (22) 59 00 831
Email: staworzyńTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury: Tok 2
Katedra sala F 210, tel: (22) 59 00 831
Zjazdy: I, III, V, VII, VIII ( niedziela) od 14:30-16:00
Zjazdy: II, IV, VI (niedziela) od 17:30-18:00

Please publish modules in offcanvas position.