dr Zbigniew Małysz

Dziedzina: Nauki społeczne
Dyscyplina: Psychologia
Specjalność: Psychologia osobowości, psychologia agresji, psychologia terroryzmu, psychologia społeczna, psychologia rozwojowa i wychowawcza

Dr nauk społecznych w zakresie psychologii (2021), magister psychologii (specjalność: praca i stres; 2013), magister socjologii (specjalność: komunikacja międzykulturowa; 2011) (UKSW). Od marca 2021 roku adiunkt w Katedrze Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. W latach 2019-2020 asystent w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Członek Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

W ramach działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką: (struktury) osobowości, agresywności i agresji, psychologii społecznej, społeczno-podmiotowymi uwarunkowania uczestnictwa w cyberprzestrzeni, komunikacji międzykulturowej, (wybranymi aspektami) rozwoju dzieci i młodzieży, (zagrożeniem) terroryzmem (w Polsce), edukacją dla bezpieczeństwa i edukacją antyterrorystyczną oraz szeroko rozumianymi relacjami pomiędzy nimi.

Współorganizator oraz aktywny uczestnik licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych na których wygłasza prelekcje oraz komunikaty z badań dotyczące ww. problematyki.

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury:
Poniedziałek 18:00-19:00
Kod do zespołu Dyżury na MS Teams: jne0ay7

Wybrane publikacje:

-Małysz, Z. (2020). Towards a redefinition of islamic suicide terrorist motivation: an “altruistic” terrorist model. ATHENAEUM. Polish Political Science Studies, 67(3), s. 131-153. DOI: 10.15804/athena.2020.67.08.
-Bednarek, J., Andrzejewska, A., Rojek, M., Andrzejewski, A., Małysz, Z. (2019). Młodzież o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i edukacji antyterrorystycznej. W: R. Bera, S. M. Kwiatkowski (red.). Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa (s. 128-196). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
-Małysz, Z. (2019). Gry komputerowe a agresywność i agresja/zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Przyczynek do psychopedagogicznej analizy problemu. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. Nr 4, s. 39-51. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2841.
-Małysz, Z. (2018). Agresywność, agresja, przemoc, bullying i cyberbullying jako problemy opiekuńczo-wychowawcze XXI wieku. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". T. 1, s. 12-20. DOI: 10.5604/01.3001.0011.6060.
-Małysz, Z. (2017). Polacy na Kaukazie w XIX wieku. Zderzenie czy współpraca? Przyczynek do analizy historyczno-społecznej na podstawie wspomnień z epoki. „Wrocławskie Studia Wschodnie”, T. XXI, s. 195-212.
-Bednarek, J., Małysz, Z. (2017). Refleksyjność psychopedagogiczna w kontekście teleologii studiowania i rozwoju zagrożeń cyberprzestrzeni. W: L. Pawelec, Z. Sirojć (red.). Od przedszkola do uniwersytetu. Współczesne problemy edukacji (s. 141-158). Hannover: Europäische Akademie der Naturwissenschaften.
-Małysz, Z. (2016). „Klasa” bez ram. O prekarności i prekariacie. "Przegląd Socjologiczny", T. LXV/3, s. 181-195.
-Małysz, Z. (2016). Temperament i agresja u młodych dorosłych. W: K. Heland-Kurzak, M. Szostakowski, M. Trusewicz-Pasikowska (red.). Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze (s. 201-217). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Please publish modules in offcanvas position.