dr Aneta Pasternak

pasternak aneta 2

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, specjalizacja psychoonkologia, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (2018)Magister nauk społecznych w dziedzinie psychologii, specjalizacja: terapia rodzin i małżeństw, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (2010)Magister nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2008)

Obszary zainteresowań naukowych: psychoonkologia, psychologia zdrowia, psychologia biznesu

Dorobek naukowo-dydaktyczny:
Nauczyciel akademicki z doświadczeniem prowadzenia zajęć w różnych instytutach i wydziałach wyższych uczelni, tj. Uniwersytet Warszawski (Wydziały: Psychologii, Lingwistyki Stosowanej, Historyczny), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Wydziały: Nauk Pedagogicznych, Stosowanych Nauk Społecznych), Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (Instytuty: Nauk Społecznych, Nauk Technicznych, Nauk Medycznych).
Autorka wielu publikacji z dziedziny nauk społecznych, w tym w języku angielskim. Prelegentka i organizatorka wielu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kierownik projektów badawczych realizowanych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach dotacji podmiotowych dla Młodych Naukowców (BST, DSM). Członek zespołu redakcyjnego Studenckich Zeszytów Naukowych wydawanych przez Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie (2010-2013). Autorka narzędzi badawczych, zarówno samoopisowych jak i komputerowych, znajdujących zastosowanie w naukach społecznych (KMBOC, SMZ). Członek zespołów pracujących nad adaptacjami narzędzi badawczych (DKB-43, CAST, FRS-Y, IPQ-R). Opiekun kół naukowych funkcjonujących w UWMSC i WSM, w tym jednego z nich założycielka. Szkoleniowiec z doświadczeniem organizacji, przeprowadzenia i opracowania autorskich materiałów szkoleniowych, w tym również w ramach realizacji projektów unijnych. Wielokrotna stypendystka, m.in: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium doktorskiego za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II za działalność naukową i społeczną. Laureatka wielu wyróżnień, m.in.: wyróżnienie za pracę doktorską z zakres psychoonkologii powstałą w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. UW, dr hab. Katarzyny Schier; wyróżnienie za pracę magisterskiej z zakresu psychologii powstałą w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. UW, dr hab. Katarzyny Schier; wyróżnienie w konkursie organizowanego przez Uniwersytet Warszawski na najlepszy poster z pracy rocznej powstałej w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem dr Małgorzaty Dragan; wyróżnienie za poster prezentowany podczas III Konferencja Psychologii Pozytywnej „20 lat psychologii pozytywnej – Co udało się zbudować przez ostatnie dwie dekady?”.


Wykaz wybranych publikacji:

Pasternak, A., Schier, K. (2015). Body image and illness perception in cancer patients. Psychotherapy and psychosomatics, 84, 1-82.
Pasternak, A., Schier, K. (2014). Życie bez dzieciństwa – parentyfikacja u kobiet z syndromem DDA. Psychiatria Polska, 3, 553-562.
Pasternak, A., Schier, K. (2014). Psychiczne narodziny – postępy procesu separacji-indywiduacji u kobiet Dorosłych Dzieci Alkoholików. Alkoholizm i Narkomania, 27, 4, 305-318.
Pasternak, A. (2014). Poszukiwanie współczesnych dyskursów o tradycji pedagogicznej czasu wolnego zawartej w poglądach Aleksandra Kamińskiego. W: A. Janowski, K. Bocheńska-Włostowska, J. Czarkowski (red.), Pojutrze myśli Aleksandra Kamińskiego (s. 131-143). Warszawa: Wydawnictwo UWMSC.
Pasternak, A., Schier, K. (2013). Doświadczanie własnej cielesności przez kobiety pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym. Alkoholizm i Narkomania, 26, 3, 295-312.
Pasternak, A., Schier, K. (2012). The role reversal in the families of Adult Children of Alcoholics. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 51 – 57.
Pasternak, A. (2012). Zdigitalizowany świat integralną częścią współczesnego systemu edukacji. W: I. Michałków (red.), Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji (s. 65-77). Warszawa: Wydawnictwo UWMSC.
Pasternak, A., Petrykowska, K. (2012). Nauczyciel w obliczu rewolucji informatycznej. Studenckie Zeszyty Naukowe 1, 6, 11-24.

Please publish modules in offcanvas position.