dr Krzysztof Wereszczyński

wereszczyski krzysztof 1

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność: andragogika, zainteresowania naukowe: pedeutologia, doskonalenie nauczycieli, edukacja dorosłych, dydaktyka ogólna, dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie, zastosowanie multimediów w systemie kształcenia, prawo oświatowe.

Nauczyciel dyplomowany (25 lat stażu pracy), egzaminator maturalny z historii (Przewodniczący Zespołu Sprawdzającego OKE Poznań) i wiedzy o społeczeństwie, arbiter Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie, Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim.
Członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej,  prezes Konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 1992 – magister historii, specjalność nauczycielska, 2002 – doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie pracy: wiedza o społeczeństwie w szkołach dla dorosłych regionu konińskiego. Od 2002 r. adiunkt i wykładowca szkół wyższych. Między innymi Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie gdzie zdobył 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów „na żywo” w TV EDUSAT, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.

Wybrane publikacje:

Dynamiczny i wielowymiarowy model obywatela, [w:] „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, rok XI (18), Toruń 2002.

Integracja europejska w opinii i wiedzy słuchaczy wybranych szkół dla dorosłych, [w:] „Edukacja dorosłych w erze globalizmu”, (red.) E.A. Wesołowska, Płock 2002.

Miejsce pokoju w hierarchii wartości słuchaczy szkół dla dorosłych, [w:] Pokój-Dialog-Edukacja, (red.)  I. Mroczkowski, E.A. Wesołowska, Płock 2003.

Studia podyplomowe jako forma edukacji ustawicznej nauczycieli, [w:] Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych – od idei do praktyki, (red.) R. Góralska,
J. Półturzycki, Płock-Toruń 2004.

Potrzeby akademickiego kształcenia specjalistów z zakresu edukacji dorosłych, [w:] Człowiek i edukacja. Studia poświęcone Profesorowi Józefowi Półturzyckiemu, (red.) E. A. Wesołowska, Płock 2004.

Idea edukacji ustawicznej w szkolnictwie wyższym, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym, (red.) T. Gołębiewski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, Warszawa 2005.

Kształcenie obywatelskie w polskich szkołach dla dorosłych w latach 1945–2000,
e-mentor nr 4 (16) październik 2006.
 Biblioteki cyfrowe jako jeden z elementów społeczeństwa wiedzy z andragogicznego punktu widzenia, [w:] e-edukacja.net, red. M. Dąbrowski, M, Zając, Warszawa, kwiecień 2007, www.e-eduakcja.net

Demokracja elektroniczna jako obszar powszechnej edukacji obywatelskiej, [w:] E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, Warszawa 2008, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, www.e-eduakcja.net.

Ocenianie jako cybernetyczny mit współczesnej szkoły, [w:] Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, red. B. Niemiecko, M. K. Szmigiel, Kraków 2010.

Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie kształcenia  na przykładzie seminarium dyplomowego, [w:] Koncepcje i praktyka e-edukacji, red. M. Dąbrowski, M. Zając, wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2011.

Doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego jako istotny element pedagogicznej parxis [w:] współczesne trendy w metodyce nauczania wychowania  fizycznego – teoria i praktyka, red. J. Kwieciński, M. Tomczak, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2015.

Formy doradztwa metodycznego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Niektóre problemy wczesnej edukacji, red. Naukowa K. Żegnałek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Pracowania Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, Sielce 2016.

Leksykon wiedzy o społeczeństwie dla uczniów, maturzystów i studentów, praca zbiorowa pod red. Z. Bloka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016 (autor części haseł)

Kontakt:
Tel: (22) 59 00 831 Katedra sala F 210
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skype: krzysztof.wereszczynski
Platforma moodle WSM w Warszawie
Dyżury: Tok 2, Katedra sala F210
godz. 14.30 do 15.30

Please publish modules in offcanvas position.