prof. dr hab. Jan Czerniakiewicz

jan czerniakiewicz

Wykształcenie
a. Studium Nauczycielskie (1967 r.), Uniwersytet Śląski (1969 r.), Polska Akademia Nauk – Instytut Historii – doktorat (1975 r.), habilitacja (1984 r.), profesor nauk humanistycznych – Prezydent Lech Kaczyński (2006 r.)
b. Wyższa Szkoła Policji; profesor nadzwyczajny (1990 r.) – Instytut Badań nad Policją, wiceminister spraw wewnętrznych prof. Jan Widacki, ekspert ds. przesiedleń ludności polskiej ze wschodu, inspektor policji (1995 r.), badania nad dziejami policji polskiej po 17 września 1939 r., realizacja programu kształcenia WSPol., Policja, Straż Graniczna, Służby Specjalne

Działalność naukowa i organizacyjna w sferze nauki
a. Migracje ludności w Europie 1915-1959 (Polacy, Żydzi, Niemcy z ludobójstwem, eksterminacją i przesiedleniami).
b. Policja Państwowa i KOP w ZSRR po 17 września 1939 r.
c. Konspiracja polityczna i zbrojna w Polsce po 1939 r.
d. Policje w Polsce i Europie po 1939 r.
e. Etyka ogólnospołeczna, etyka policji, wojska i wojskowych formacji policyjnych

Stanowiska i funkcje
a. Kierownik katedr historii, historii państwa i prawa polskiego, historii powszechnej państwa i prawa, katedry prawa, katedry bezpieczeństwa i porządku publicznego, dyrektor instytutu humanistycznego, dziekan wydziału prawa, administracji i służb zagranicznych, prorektor ds. kształcenia, członek senatu, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png