Dr hab. Norbert Malec

norbert malecDoktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie; w sferze naukowej koncentruje się wokół zagadnień związanych z kryminologią i kryminalistyką i bezpieczeństwem. Autor artykułów naukowych z zakresu nauk penalnych i prawa karnego opublikowanych w czasopismach prawniczych.

 

 

 

 

  

Wykaz publikacji:
O Potrzebie badań penitencjarnych, [w:] M. Sawczuk (red.), Studia prawnicze i administracyjne, nr 2/2011.
Podkultura więzienna a samouszkodzenia,[w:] J. Skoczylas (red.), Studia prawnicze i administracyjne, nr 3/2012.
Populacja uwięzionych a wykonanie kary pozbawienia wolności w Polsce, [w:] J. Skoczylas (red.), Studia prawnicze i administracyjne, nr 6/2013
Ocena populacji osadzonych w Polsce i na świecie, [w:] K. Rajchel (red.), Zeszyty Naukowe ZN WSIZiA w Warszawie nr 3(28) 2014
Mediacja w sprawach cywilnych, R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch (red.), Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2015r.
Biometryczne aspekty bezpieczeństwa w zarządzaniu nieruchomościami, XV Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Nieruchomościowych 16-17 październik 2015r. s. 21 – 23
Państwo Prawo Bezpieczeństwo Tom I, A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec (red.), Szczytno 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png