dr Julia Nowicka

nowicka julia 2Adiunkt Instytutu Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Socjolog, specjalizacja Psychologia społeczna. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie obronność w specjalizacji: Zarządzanie Instytucjami Publicznymi. Zainteresowania i dorobek naukowy łączą obszary dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości. Badaczka w centrum zainteresowań umieszcza aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa. Realizuje doradztwo eksperckie w obszarze ekspozycji medialnej i kryzysów komunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i sektorze prywatnym. Autorka licznych publikacji naukowych krajowych
i zagranicznych w obszarze nauk o bezpieczeństwie, zarządzania i jakości, komunikacji. Promotor ponad 150 prac dyplomowych. Rzecznik prasowy WSM.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png