prof. dr hab. Brunon Hołyst

Brunon Hołyst

profesor nauk prawnych, specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce.

W 1952 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1962 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim (jako pierwsza osoba w Polsce obronił doktorat z zakresu kryminalistyki, a w 1969 stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Łódzkim. W 1974 został profesorem nadzwyczajnym, a cztery lata później profesorem zwyczajnym nauk prawnych. W pracy naukowej specjalizuje się w takich dziedzinach jak: kryminalistyka, kryminologia, profilaktyka społeczna, suicydologia i wiktymologia. Opublikował około tysiąc prac naukowych, tłumaczonych na liczne języki, w tym ponad 50 pozycji książkowych.

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png