Telcomp Service

telcomplogoFirma TELCOMP-SERVICE Sp. z o.o. została utworzona w 1997 roku przez osoby posiadające wieloletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w największych instytucjach państwowych jak również i w agencjach ochrony w kraju.

TELCOMP-SERVICE Sp. z o.o. jako jedna z nielicznych firm w tej grupie oparta jest wyłącznie na polskim kapitale. Nagromadzony potencjał wiedzy fachowej pozwala na oferowanie usług najwyższej jakości. Od pierwszych dni swojej działalności stawiamy na jakość i skuteczność świadczonych usług.

TELCOMP-SERVICE Sp. z o.o. działa na obszarze całego kraju i specjalizuje się w zakresie: projektowania i montażu atestowanych systemów alarmowych (przewodowych i bezprzewodowych w obiektach zamkniętych oraz na terenach zewnętrznych), projektowania i budowy systemów kontroli dostępu i urządzeń do rejestracji czasu pracy, projektowania i budowy systemów telewizji przemysłowej (obserwacja pomieszczeń i procesów produkcyjnych wewnątrz budynków, obserwacja terenów zewnętrznych),projektowania i budowy stacji monitorowania alarmów, podłączania lokalnych systemów alarmowych do stacji monitorowania.

W ramach działalności TELCOMP-SERVICE Sp. z o.o. od 1997 roku działa nieprzerwanie CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KADR.

CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KADR organizuje specjalistyczne szkolenia dla pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania i montażu systemów alarmowych. Programy i materiały szkoleniowe opiniowane są przez Radę Programową, która czuwa nad realizacją procesu dydaktycznego prowadzonych szkoleń. Centrum prowadzi również seminaria monotematyczne. Prowadzone są także szkolenia dla specjalistycznych formacji ochrony, straży gminnych i straży przemysłowych w zakresie organizacji i zabezpieczenia imprez masowych oraz konwojowania osób i mienia.

 

www.ts-24.pl

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png