dr hab. Zbigniew Dworzecki prof. WSM

dworzecki zbigniew 1

Kierownik Katedry Zarządzania
Profesor Wyższej Szkoły Menedżerskiej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku handel zagraniczny, gdzie uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Pracował na post doktoranckich stażach, na uniwersytetach w Niemczach i Austrii, w tym półtoraroczne stypendium Fundacji Aleksandra Humboldta na uniwersytetach w Kolonii, Giessen i Berlinie. W swoich pracach skupia się na:

-zarządzaniu strategicznym
-kryzysie i restrukturyzacji
-przywództwie
-zarządzaniu zasobami ludzkimi
-ryzyka inwestycyjnego
-zagranicznych inwestycji
-zarządzaniu w kryzysie

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów (wliczając w to zagraniczne publikacje).

Dyżury: środa 13:00-14:00 na MS Teams lub w pokoju F317

Najważniejsze publikacje:
1. Z. Dworzecki, Przedsiębiorstwo kooperujące. Euro Expert, Warszawa 2002
2. Z. Dworzecki, Strategiczne sieci przedsiębiorstw. In: A. Skowronek – Mielczarek,(red.) Przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość , rynek, SGH Warszawa 2003
3. Z. Dworzecki, M. Romanowska (ed.) Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym. Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2008
4. Z. Dworzecki, B. Nogalski (red.), Przełomy w zarządzaniu – kontekst strategiczny. Dom Organizatora, TNOiK, Toruń, 2011
5. Z. Dworzecki, Strategic Aspects of Sustainable Development of Enterprises. In: E. Bojar (red.) Eco-Management for Sustainable Regional Development. TNOiK, Toruń 2011
6. Z. Dworzecki, Boundaries as a problem of contemporary management. In: Z. Dworzecki, M. Jarosiński, (ed.) Without and Beyound Boundaries of Organization, SGH Warszawa 2014
7. Z. Dworzecki, W. Mierzejewska (ed.) Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu. SGH Warszawa 2015,
8. Z. Dworzecki, G. Leśniak Łebkowska, Strategic responses of the Polish holdings to the 2008-2013 crisis. Journal of Management and Financial Sciences SGH Warszawa, vol.24 Number 9, 2016
9. Z. Dworzecki, G. Leśniak Łebkowska, Polish and Austrian business lessons learned from the crisis 2007-2014. In: J.Teczke (ed.) State, society and business development of contemporary management. Cracow University of Economics. Cracow 2016
10. Zbigniew Dworzecki, Grażyna Leśniak Łebkowska, Strategic Imagination of Polish Managers, In: J.Teczke, P. Buła (ed) Management In the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations. Cracow University of Economics. Cracow 2017,
11. Zbigniew Dworzecki, Wrażliwość kryzysowa, In:: Zbigniew Dworzecki, Grażyna Leśniak Łebkowska (ed.) Księga Jubileuszowa dla profesor Marii Romanowskiej. Między kryzysem a strategią sukcesu przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2017

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png