dr Waldemar Szymański

szymaski waldemar 3

Doktor nauk ekonomicznych

Obszary aktywności naukowej:
Dziedzina nauk społecznych. Ekonomia i finanse.
Finanse przedsiębiorstw, Ekonomia, Nauki o zarządzaniu, Podatki, Zarządzanie podatkami, Finanse publiczne

Dyżury na MS Teams: wtorki

 

Publikacje książkowe:
• Strategie podatkowe osób prawnych, C. H. Beck – rok wydania 2009
• Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – rok wydania 2012

Publikacje w czasopismach punktowanych:
• Konsolidacja polskiego rynku energetycznego w kontekście europejskiego rynku – Zeszyty Naukowe „Studia i prace” nr 66 (III/2006)
• Analiza ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw – Zeszyty Naukowe „Studia i prace” nr 78 (IV/2007)
• Strategiczne zarządzanie podatkami w Unii Europejskiej – Dylematy nr 1/2013
• Nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe – Monografie – Wybrane zagrożenia społeczne wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, red. naukowy Roman Lusawa, 2013
• Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian systemowych w podatku PIT – przypadek Polska - Pieniądz i więź – 69/2015
• Efektywność funkcji podatkowych polskiego systemu podatkowego na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych – Pieniądz i więź – 68/2015
• Erozja bazy podatkowej jako konsekwencja swobód traktatowych – Dylematy nr 2/2016
• Finansowe instrumenty stymulowania aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2017
• Funkcja stymulacyjna podatku dochodowego w zakresie działalności badawczo – rozwojowej, Przedsiębiorstwo przyszłości, nr 2 (31) kwiecień 2017
• Budżetowe, społeczne i gospodarcze znaczenie podatku dochodowego w Polsce, Zarządzanie teoria i praktyka (1)/2018,

Doświadczenie zawodowe:
• praktyka na stanowisku pracownika księgowości w Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
• Biuro Rachunkowe ,,SERWO” – samodzielny księgowy
• Biuro Rachunkowe ,,SIGNUM” – samodzielny księgowy
• Samodzielny referent ds. Handlowej Obsługi Odbiorców ZEWT Spółka Akcyjna
• Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście na stanowisku inspektora kontroli osób fizycznych
• Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi – inspektor wojewódzki
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – specjalista
• Kancelaria „Maksyma” spółka cywilna – samodzielny księgowy
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – starszy specjalista
• Konsultant biur rachunkowych i firm konsultingowych w ramach umów cywilnoprawnych

Dyplomy:
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – studia magisterskie 5 letnie, nr dyplomu 4087
• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – nr H – 129/27520 – Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Zarządzania i Finansów
• Dyplom doktora nauk ekonomicznych – Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Zarządzania i Finansów

Certyfikaty:
Certyfikat księgowego nr 1365/2003 Ministerstwo Finansów

 

 

Please publish modules in offcanvas position.