Erasmus+

erasmus_5.jpg

O programie

Dnia 11 grudnia 2013r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję ustanawiającą nowy program UE wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie Erasmus+.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

Znakiem jakości uprawniającym uczelnię do ubiegania się o fundusze w ramach programu Erasmus+ jest Karta Szkolnictwa Wyższego Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education) – ECHE.

Wniosek złożony przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie o przyznanie Karty Szkolnictwa Wyższego został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską i uczelnia otrzymała Kartę ECHE uprawniającą do prowadzenia wszelkich działań w ramach nowego programu Erasmus+.

logo_erasmusplus.png

Cele i zadania

 • poprawa jakości i zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności
 • promowanie innowacji, przedsiębiorczości i możliwości zatrudnienia
 • modernizacja systemów kształcenia i szkolenia oraz programów na rzecz młodzieży
 • wsparcie platform informatycznych
 • wspierane międzynarodowych projektów z udziałem organizacji działających na rzecz sportu masowego
 • program gwarancji kredytowych, które mają pomóc studentom studiów magisterskich w sfinansowaniu pełnego programu studiów za granicą w celu zdobycia umiejętności niezbędnych w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy;
 • sojusze na rzecz wiedzy, czyli partnerstwa między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami, wspierające kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość przez oferowanie nowych programów nauczania, możliwości kształcenia i kwalifikacji;
 • sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, czyli partnerstwa między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, mające na celu promowanie możliwości zatrudnienia i rozwiązywanie problemu niedoboru wykwalifikowanej kadry na rynku pracy przez tworzenie nowych sektorowych programów nauczania i innowacyjnych form kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • połączenie dotychczas odrębnych programów związanych z międzynarodowym wymiarem szkolnictwa wyższego, co umożliwi mobilność na poziomie szkół wyższych między UE a państwami trzecimi, a także realizację projektów w dziedzinie budowania potencjału w instytucjach szkolnictwa wyższego w państwach trzecich.

W ramach programu Erasmus wsparciem mogą być objęte następujące działania:

 • mobilność studentów w celu podjęcia studiów lub szkolenia w państwach członkowskich w szkołach wyższych, jak również staże w przedsiębiorstwach, ośrodkach szkoleniowych, ośrodkach badawczych lub innych organizacjach;
 • mobilność kadry nauczycielskiej szkół wyższych w celu prowadzenia lub odbywania szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich;
 • mobilność pozostałego personelu szkół wyższych, a także personelu przedsiębiorstw w celach szkoleniowych lub dydaktycznych;
 • intesywne programy organizowane w ramach programu Erasmus na zasadzie wielostronnej współpracy.
 • zwiększanie stopnia przejrzystości i zgodności kwalifikacji nabytych w Europie w szkołach wyższych ogólnych i zawodowych;

Wsparcie może być również udzielane na realizację działań w zakresie zapewniania jakości na wszystkich etapach przygotowań do mobilności, w tym na przygotowawcze lub odświeżające kursy językowe, wielostronne projekty oraz udział w sieciach tematycznych.

Koordynator

Uczelniany Koordynator ds. Programu ERASMUS+

mgr Adrianna Kozicka

 +48 22 59 00 779

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczelnie partnerskie ERASMUS+

L.P. Uczelnia Dziedziny  współpracy  Język wykładowy 
 1.

Burgas Free University
BG BOURGAS01
www.bfu.bg/en/

Psychologia
Informatyka
Biznes i  zarządzanie

bułgarski, angielski
 2.  Universidad de Murcia
E MURCIA01
www.um.es/english/
http://erasmus.es
Informatyka hiszpański, angielski
3. Universitata’della Calabria
I CONSEZA01
www.unical.it
Biznes i Zarzadzanie
Informatyka
Nauki społeczne
włoski
4. University  de Timisoara
RO TIMISOA01
www.uvt.ro
Informatyka
Biznes i zarządzanie
rumuński, angielski
5. Yeditepe  University
TR  ISTAMBU21
www.yeditepe.edu.tr
Biznes  i  zarządzanie
Prawo
Nauki społeczne
turecki, angielski, francuski
6. University of Craiova
RO CRAIOVA01
www.ucv.ro/en
Informatyka
Biznes i zarządzanie
Nauki  społeczne
rumuński, angielski
7. „Petru Malor” University of Tirgu  Mures
RO TARGU03
www.upm.ro
Nauki społeczne
Biznes i zarządzanie
rumuński, angielski
8. University of Oradea
RO ORADEA01
www.uoradea.ro
Nauki społeczne
Biznes i zarządzanie
rumuński, angielski
9. International School of Management Slovakia
SK  PRESOV02
www.ismpo.sk
Biznes i zarządzanie
Nauki   społeczne

słowacki, angielski
10. Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
CZ BRNO11
www.vske.cz
Biznes i  zarządzanie
Nauki  społeczne
czeski, angielski
11. University of Presov
SK PRESOV01
www.unipo.sk
Pedagogika słowacki, angielski
 12  Akdeniz University
TR ANTALYA01
www.akdeniz.edu.tr
Biznes i zarządzanie
Nauki społeczne
turecki, angielski

13.

Newton College ,a.s.

CZ BRNO08

www.newtoncollege.cz

Biznes i administracja czeski, angielski
14.

 University of Security Management
in Kosice

SK KOSICE 04

http://www.vsbm.sk

 Bezpieczeństwo narodowe słowacki, angielski

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png