Wszystkich interesantów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia wizyty
Zajęcia odbywać się będą w trybie mieszanym na platformach Moodle oraz MS Teams
Kliknij tutaj aby poznać instrukcję konfiguracji pakietu Office 365

mgr Dorota Charkiewicz

Image

Sędzia gospodarczy, wykładowca akademicki, autor publikacji prawniczych, doktorant

Sędzia Gospodarczy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (orzekająca w zakresie szeroko rozumianych postępowań gospodarczych) i asystent-nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Zdobyła również doświadczenie zawodowe jako sędzia w wydziałach cywilnych oraz wydziałach karnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski w apelacji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Opracowuje rozprawę doktorską i posiada wszczęty przewód doktorski z zakresu problematyki „Ochrona miru domowego w polskim kodeksie karnym”, pod kierunkiem prof. dr hab. Przemysława Palki (pierwotny patron śp. prof. dr hab. Stanisław Pikulski) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Uczestniczka szeregu szkoleń m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury „Europejskie postępowanie procesowe w sprawach cywilnych”, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury „Aktualne zmiany w procedurze cywilnej”, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ,,Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z zakresu „Prawo przewozowe”, Ministerstwo Sprawiedliwości z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Obszar zainteresowań naukowych i zawodowych obejmuje prawo handlowe i gospodarcze, prawo spółek oraz prawo cywilne, szczególnie tematyka: spółek kapitałowych i osobowych, umów zobowiązaniowych w tym z zakresu prawa bankowego i handlowego, odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych, prawa wekslowego, czekowego, postępowań o odszkodowania i zadośćuczynienia oraz umów cywilnoprawnych pomiędzy przedsiębiorcami.

Współpracowała przy kilku obszernych nowelizacjach, w tym z zakresu kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu cywilnego. W latach 2017-2020 była również m.in. Zastępcą Dyrektora w Departamencie Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, następnie Zastępcą Dyrektora w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości- będąc delegowaną do tych czynności jako sędzia Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie.

Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, urzędników sądowych oraz patron Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Znajomość języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego.

Zainteresowania: pływanie, jazda na rowerze, literatura: biografie historyczne.

Wybrane publikacje

1. „Zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych „ Nr 7 (259) Dyrektor Szkoły -Miesięcznik kierowniczy Kadry Oświatowej lipiec 2015 r., Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A w Warszawie;
2. „Przedawnienie zaległego urlopu wypoczynkowego” Oświata samorządowa Nr 3 (43) marzec 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących, Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
3. „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli" Oświata samorządowa Nr 4 (44) kwiecień 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących, Wydawnictwo Dr J, Raabe Spółka Wydawnicza;
4. Zarządzenia organów prowadzących" Oświata samorządowa Nr 4 (44) kwiecień 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
5. „Rozwiązanie stosunku pracy” Oświata samorządowa Nr 5 (45) maj 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
6. „Awans zawodowy nauczycieli” Oświata samorządowa Nr 5 (45) maj 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J, Raabe Spółka Wydawnicza;
7. „Ochrona nauczycieli w ramach przepisów o funkcjonariuszach publicznych” Oświata samorządowa Nr 6/7 (46/47) czerwiec-lipiec 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
8. „Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem-urlopy” Oświata samorządowa Nr 8/9 (48-49) sierpień-wrzesień 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
9. „Przedawnienie roszczeń pracowniczych”, Oświata samorządowa Nr 5 (57) maj 2014 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
10. „Zarys problematyki ochrony przedemerytalnej nauczycieli” Oświata samorządowa Nr 6/7 (58-59) czerwiec-lipiec 2014 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
11. „Podpisywanie dokumentów na zwolnieniu lekarskim- część I” Oświata samorządowa Nr 8/9 (60-61) sierpień-wrzesień 2014 r., Miesięcznik organów prowadzących;
12. „Podpisywanie dokumentów na zwolnieniu lekarskim - część II” Oświata samorządowa Nr 10 (62) październik 2014 r., Miesięcznik organów prowadzących;
13. „Zwolnienia od pracy w związku ze szczególnymi wydarzeniami - urlopy okolicznościowe” nr 7/8(71/72) lipiec –sierpień 2015 r,. Oświata Samorządowa;
14. „Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w przepisach prawa pracy”, nr 6(70) czerwiec 2015 r., Oświata Samorządowa.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook