Kongres online

Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Nauka w służbie praktyki.
Katedra Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Naukową: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Nauka w służbie praktyki”, która odbędzie się 26 marca 2022 roku


Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii mają zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Naukową: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach”, która odbędzie się 26 narca 2022 roku za pośrednictwem platformy MS Teams. 

 

W dynamicznej rzeczywistości, w której obecnie funkcjonujemy, nadaliśmy jej podtytuł „Nauka w służbie praktyki”, co pozwala zaakcentować nierozerwalną więź między nauką a codziennością każdego z nas, a także ukazać współzależność między tymi obszarami. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych nauk, aby wspólnie z nami tworzyli to cykliczne wydarzenie, dzieląc się teoretycznymi, praktycznymi i empirycznymi kontekstami, wzbogacającymi tematykę tegorocznej konferencji.

 

W czasach przeobrażeń gospodarczych i społecznych, kryzysu dotychczasowych modeli cywilizacyjnych społeczeństwo potrzebuje szczególnego wsparcia ze strony przedstawicieli nauki i praktyków różnych dziedzin w zakresie redefiniowania dotychczasowych problemów, analizowania i interpretowania rzeczywistości społecznej z wykorzystaniem klasycznych i współczesnych perspektyw. Nauka posiada realny wpływ na naszą codzienność i to chcielibyśmy podkreślić tytułem naszej konferencji. Z jednej strony pozwala ją analizować wykorzystując różnorodne kategorie opisowe, z drugiej wybiegając w przyszłość, wskazuje alternatywy, zagrożenia, czy potencjalne możliwości. Nie sposób również pominąć jej znaczenia dla rozwoju człowieka i podnoszenia jakości życia.

 

Po dwóch latach transformacji rzeczywistości, przez wybuchu pandemii Covid-19, możemy dziś śmiało stwierdzić, że świat zmienił się nieodwracalnie, w sposób niezwykle głęboki i wpływający na każdego z nas. Nauka w pewien sposób stara się wyjaśnić, jak nasze społeczeństwo zaadaptuje się do tych zmian i kształtującego się powoli nowego porządku świata.

 

Założeniem naszej konferencji jest uchwycenie wpływu nauki na naszą codzienność, przedstawienie praktycznych rozwiązań wynikających z jej odkryć i rozwoju. Pragniemy, aby konferencja była platformą, dzięki której, za pomocą naukowej analizy obrazów i słów, będziemy mogli wspólnie wymienić się informacjami, opiniami i przewidywaniami pozwalającymi lepiej rozumieć współczesny świat.

 

Gorąco zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą konferencją. Dla ułatwienia kontaktu z zainteresowanymi podajemy adres e-mail:

konferencja2022wsm@gmail.comZgłoszenie uczestnictwa

Po podjęciu decyzji o udziale w naszych obradach prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.


Informacje i uwagi organizacyjne

 • W ramach konferencji dopuszcza się dwie formy uczestnictwa: wystąpienie i poster
 • Zgłoszenie uczestnictwa aktywnego należy dokonać poprzez link i przesłać do dnia 15.03.2022 r.
 • Za wygłoszenie referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
 • Referaty przewidywane są na 15 lub 20 minut – w zależności od liczby wystąpień.
 • Abstrakt wystąpienia lub poster należy przygotować zgodnie z wytycznymi: 

Abstrakt: 

 • Abstrakt referatu/posteru w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej powinien dotrzeć do organizatorów do 15 maja 2022 r.
 • Streszczenie należy przygotować zgodnie z wzorem dostępnym na stronie konferencji. Treść streszczenia – powinna zawierać: krótki tekst z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.
 • Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów afiliacji oraz słów kluczowych) nie może przekraczać 250 słów.

Plakat:

 • Plakat powinien mieć format od 594x841 mm do 707x1000mm (format A1 lub B1) w układzie pionowym

Komitet Organizacyjny


 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM, Przewodniczący, WSM w Warszawie, Polska
 • dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Wiceprzewodnicząca, WSM w Warszawie, Polska
 • prof. dr Hubert Jurjewicz, Wiceprzewodniczący, Polish-American Institute of Social Research, USA
 • prof. dr hab. Tadeusz Bąk, Wiceprzewodniczący, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna, Jarosław, Polska
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rudenko, Instytut Pedagogiki i Psychologii, WSM
 • prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
 • dr Kazimiera Król, prof. PWSZ w Koninie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, PWSZ w Koninie
 • dr hab Jolanta Łodzińska, prof. UKSW, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, UKSW
 • dr hab Jan Niewęgłowski, prof. UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW
 • dr inż. Leszek Borowiec, Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych, WSM
 • dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz, Instytut Pedagogiki i Psychologii, WSM
 • dr Wojciech Drzeżdżon, Instytut Nauk Społecznych i Humanistycznych, WSB
 • dr Marcin Jurczyk, Instytut Pedagogiki, UŚ
 • dr Angelika Kleszczewska-Albińska, Instytut Pedagogiki i Psychologii, WSM
 • dr Marek Kulesza, Wydział Studiów Nad Rodziną, UKSW
 • dr Justyna Kurtyka- Chałas, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, UKSW
 • dr Zbigniew Małysz, Instytut Pedagogiki i Psychologii, WSM
 • dr Patrycjusz Matwiejczyk, Instytut Pedagogiki i Psychologii, WSM
 • dr Wojciech Styk, Instytut Pedagogiki i Psychologii, WSM
 • dr Krzysztof Staroń, Wojskowy Instytut Medyczny,
 • dr Konrad Wierzbicki, Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW
 • dr Ewa Wojtowicz, Instytut Pedagogiki i Psychologii, WSM
 • mgr Paulina Soliwoda, Sekretarz Konferencji, WSM w Warszawie, Polska
 • dr Małgorzata Błądek-Kolatorska, WSM w Warszawie, Polska
 • mgr Michał Stańczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Agenda

08.30–09.00 Rejestracja gości

09.00–09.10    Przywitanie gości


Wystąpienie JM Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 

dr. hab. inż. Zbigniewa Ciekanowskiego


Wystąpienie Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii

dr Izabelli KustCzęść I

09.10-10.55

MOTYWY EGZYSTENCJALNE WE WSPÓŁCZESNEJ NAUCE

 1. Dr Marek Błaszczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lęk i egzystencja.
 2. Dr Angelika Kleszczewska-Albińska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Doświadczanie emocji przez represprów, osoby nisko-lękowe, wysoko-lękowe i defensywnie wysoko-lękowe.
 3. Dr Zbigniew Małysz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Ku lepszemu zrozumieniu radzenia sobie ze stresem. Kołowy Model Metacech Osobowości (2014) a Kołowy Model Radzenia Sobie ze Stresem (2019) - zarys zależności teoretyczno-koncepcyjnych.
 4. Dr Kamil Jaworski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Dyskursywne aspekty postaw życiowych.
 5. Mgr Karolina Lewandowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wizerunek ciała w zaburzeniu kompulsywnego objadania się.
 6. Karolina Winiarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stres w sytuacji zagrożenia zdrowia.
 7. Celina Góral: Uniwersytet Warszawski, Aleksandra Jaklik, Uniwersytet Rzeszowski, Nauki płynące z „Władcy pierścieni” J.R.R. Tolkiena.

 

Część II

11.10-12.25

PRACA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 1. Dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Nauka i praktyka w pracy z beneficjentami wsparcia instytucjonalnego.
 2. Ppor. mgr Justyna Nowicka-Kostrzewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, "Praktyki

w służbach", czyli zastosowania innowacyjnych metod naukowych dla budowania dobrostanu zawodowego funkcjonariuszy służb mundurowych.

 1. Kamil Wolanin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Psycholog i psychiatra w postepowaniu karnym.
 2. Angelika Ondycz, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Anna Kudasik, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Alicja Potaczek, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Wpływ nauki na kompetencje zawodowe kosmetologa.
 3. Patryk Daniel Garkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, O pracy socjalnej z serca i jej metodyce oraz metodologii. Pomoc socjalna wobec klientów i rodzin z Płocka.

 

Część III

12.40-13.55

PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE ASPEKTY EDUKACJI I WYCHOWANIA

 1. Dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, Uniwersytet Gdański, mgr Emilia Paszek, Uniwersytet Gdański, Nauka i nauczanie języka obcego za pomocą narzędzi TIK – kiedy możliwość staje się koniecznością.
 2. Dr hab. Włodzimierz Rudenko, prof. WSM, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Przedmiot badań pedagogicznych jako metodologiczny problem.
 3. Mgr Jolanta Łaniecka, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, Nauczyciel i uczeń - wzajemne relacje i oddziaływania.
 4. Dr Małgorzata Błądek-Kolatorska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wiedza o budowie mózgu i lateralizacji półkul mózgowych a terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 5. Dr Marcin Jurczyk, Uniwersytet Śląski, Spektrum autyzmu jako wybrana cecha neuroróżnorodności a proces resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich.

 

Część IV

14.10-15.10

ANALIZA DOŚWIADCZEŃ CODZIENNOŚCI JAKO ELEMENT PRAKTYKI

 1. Dr hab. Waldemar Klinkosz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Justyna Iskra, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kwestionariusz do badania relacji przyjacielskiej - prezentacja narzędzia i zastosowania.
 2. Maciej Talewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, dr hab. Waldemar Klinkosz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Wojciech Styk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, The dark side of heroism. A review of research and concepts in heroic attitudes and altruism.
 3. Dr Anna Smolej, Uniwersytet Warszawski, Psychologia rozwiązywania konfliktów.
 4. Dr Dariusz Piotr Klimczak, Fundacja "Maximum". Centrum Kultury-Nauki-Edukacji, „Super, masakra, mega, takowanie", czyli ochlapujące sygnalizatory potwierdzenia jako wyraz zubożenia wartości języka mówionego i tzw. korpomowy

 

Część V

15.25-15.55

CZŁOWIEK W OBLICZU KRYZYSU – SZANSE, ZAGROŻENIA, METAMORFOZY RZECZYWISTOŚCI

 1. Dr hab. Joanna Rak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Badania nad demokracją w czasie pandemii w służbie narodów politycznych.
 2. Dr Patrycjusz Matwiejczuk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z życia personelu medycznego pracującego z pacjentami chorymi na Covid-19.
16.10 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI


Zasady edytorskie


 • Objętość tekstu przeznaczonego do publikacji: 12-15 stron
 • Format tekstu: .doc lub .docx
 • Czcionka: Times New Roman, 12 punktów
 • Interlinia: 1,5
 • Marginesy: 2,5 cm
 • Tekst wyjustowany
 • Numeracja stron: prawy dolny róg
 • Dane liczbowe takie jak: M, SD, należy zapisywać kursywą i zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku (np. M=0,26)
 • Wyniki testów statystycznych takie jak: korelacje r, wartość statystyki t, wartość F należy zapisać kursywą i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (np. F=0,83 lub r=0,34)
 • Pierwsza strona: informacja o autorze zawierająca:
  • Imię i nazwisko autora/ autorów z tytułem/ stopniem naukowym
  • Dokładny adres do korespondencji, a w przypadku tekstów wieloautorskich wskazany kontakt do autora korespondencyjnego
  • Afiliację
 • Tytuł w języku polskim i angielskim
 • Streszczenie (200-250 słów) w języku polskim i angielskim
 • Słowa kluczowe (4-5) w języku polskim i angielskim
 • Wstęp, rozwinięcie, podsumowanie, zakończenie, spis literatury cytowanej
 • Poszczególne części tekstu opatrzone śródtytułami
 • Powoływanie się na prace innych autorów w tekście zgodne ze standardami edytorskimi APA
 • Na końcu tekstu należy dołączyć spis literatury cytowanej opracowany w porządku alfabetycznym, zgodny ze standardami edytorskimi APA

Powołując się na literaturę w tekście, wystarczy podać nazwisko autora i  rok wydania pracy, np. Nowak (2016) lub (Nowak, 2016). W przypadku dokładnego cytatu należy podać stronę: „Istotną cechą relacji społecznych jest ich interakcyjność, która zakłada aktywny udział jednostki w środowisku” (Nowak, 2016, s. 66). Odwołując się do więcej niż jednej pracy tego samego autora z tego samego roku, należy dodać indeks literowy (np. Nowak, 2016a). W przypadku prac wyłącznie dwóch autorów podaje się oba nazwiska, np. Nowak i Kowalski (2015). W przypadku prac trzech i więcej autorów podaje się nazwisko pierwszego oraz zapis „i in.”, np. (Weinberger i in., 1979). Podczas cytowania kilku prac w jednym odnośniku należy poszczególne pozycje zamieścić w kolejności alfabetycznej (np. Johnson, 2015; Roberts, 2014). 

Spis cytowanych w pracy pozycji powinien być ułożony alfabetycznie i uwzględniać zawarte poniżej reguły: 
Artykuł w czasopiśmie:
Zalewska-Łunkiewicz, K. (2018). Umysłowe reprezentacje płci a zmiany społeczno-ekonomiczne. Czasopismo Psychologiczne, 24(2), 307-314.
Praca opublikowana wyłącznie z numerem DOI:
Byrne, D. (1961). The repression-sensitization scale: Rationale, reliability, and validity. Journal of Personality. DOI: 10.1111/j.1467-6494.1961.tb01666.
Książka:
Nowak, B. (2016). Psychologia jakości życia. Warszawa: PWN.
Rozdział w pracy zbiorowej:
Nowak, A. (2012). Emocje. W: J. Kowalski (red.), Psychologia (s. 12–30). Warszawa: GWP.
Źródło internetowe:
Kurpas, D. Co to jest wysoka wrażliwość? Pobrane z https://donatakurpas.pl/co-to-jest-wysoka-wrazliwosc/ (16.01.2022).

Gotowy artykuł należy przesłać na adres: konferencja2022wsm@gmail.com do dnia 30 maja 2022 roku.


English

Warsaw Management University in Warsaw, Institute of Pedagogy and Psychology, Department of Psychology are pleased to invite you to the 4th International Scientific Conference: "Values, ideas, emotions in words and pictures", which will be held on March 26, 2022 via the MS Teams platform.

 

In the dynamic reality in which we currently function, we have given it the subtitle "Science in the service of practice", which allows us to emphasize the unbreakable bond between the science and everyday life of each of us, as well as to present the interdependence between the areas. We cordially invite representatives of various fields of study to create this cyclical event with us, sharing the theoretical, practical and empirical contexts that enrich the subject of this year's conference.

 

In times of economic and social transformations and the crisis of existing civilization models, the society needs special support from representatives of science and practitioners of various fields in the redefinition of existing problems, the analysis and interpretation of social reality with the use of classic and contemporary perspectives. Science has a real influence on our everyday life and we would like to emphasize it with the title of our conference. On the one hand, it allows us to analyse it using a variety of descriptive categories. On the other hand, looking ahead, it indicates alternatives, risks or potential opportunities. It is also impossible to discount its significance for human development and improving the quality of life.

 

After two years of transforming reality through the outbreak of the Covid-19 pandemic, we can now confidently say that the world has changed irreversibly, in a way that is extremely profound and impacting all of us. Science tries to explain, in a way, how our society will adapt to these changes and the slowly developing new world order.

The assumption of our conference is to capture the impact of science on our everyday life, to present practical solutions resulting from its discoveries and development. We would like the conference to be a platform through which, through the scientific analysis of images and words, we will be able to jointly exchange information, opinions and predictions allowing us to understand better the contemporary world.

 

We strongly encourage you to take an interest in our conference. To facilitate contact with the interested, we provide the following e-mail address:

konferencja2022wsm@gmail.com

 

After deciding to participate in our deliberations, please complete the application form


Organisational information

 • Two forms of participation are allowed during the conference: speech and poster
 • Application for the active participation should be made via the link and sent by 15/03/2022.
 • The lecturers will not be renumerated for delivering the speeches.
 • The speeches are scheduled for 15 or 20 minutes – depending on the number of presentations.
 • An abstract or a poster should be prepared according to the guidelines:

Abstract:

 • The abstract of the paper/ poster in Polish and English in an electronic form should reach the organisers by 15th March 2022.
 • The summary should be prepared according to the template available on the conference website. The content of the summary should include a short text divided into introduction, aim, material and methods, results and conclusions.
 • The size of the summary (excluding the title, the name of the author/co-author/ co-authors and the key words) cannot exceed 250 words.

Poster:

 • The poster should have a format from 594x841 mm to 707x1000mm (A1 or B1 format) in a vertical layout.