Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

wtorek, 26 październik 2021 11:37

23 października odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Uroczystość poprzedziła msza św. koncelebrowana w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy u. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie.

Jego Magnificencja dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski Rektor WSM w Warszawie otworzył uroczyste posiedzenie Senatu WSM, witając zacnych gości. Wśród nich byli m.in.:

 • Pani Anna Czajczyk – Doradca Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemsława Czarnka
 • dr hab. Monika Szyłkowska – Prorektor ds. studenckich Wojskowej Akademii Technicznej
 • płk. prof. dr hab. Leszek Elak – Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • kpt. ż.ś. mgr Andrzej Potapowicz – Prezez Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej
 • kmdr. dr Józef Kowalewski – Vice Prezes Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej
 • prof. dr hab. Danuta Guzal-Dec – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 • prof. dr hab. Iwona Przychocka - Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej
 • gen. dyw. Prof. dr inż. Stanisław Krysiński – Dziekan Uczelnii Techniczo-Handlowej
 • płk. dr Ireneusz Fura – Dziekan Uczelni Techniczo-Handlowej
 • płk. dr inż. Piotr Waniek – Dowódca 9. brygady wsparcia dowodzenia dowództwa generalnego RSZ

Jego Ekscelencja prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk dr h.c. multiplicem Prezydent WSM w Warszawie oraz Rektor wygłosili przemówienia.
Z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki, doradca ministra Pani Anna Czajczyk odczytała list od Pana Ministra Przemysława Czarnka oraz wręczyła medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane pracownikom WSM.

Medalami zostały odznaczone:

 • prof. dr hab. Teresa Słaby
 • dr Barbara Pawłowska


Przyznano także odznaczenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które otrzymali JE prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk oraz prorektor WSM dr Joanna Michalak–Dawidziuk.Ponadto nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe otrzymali pracownicy dydaktyczni.
Nagrodę Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe oraz wyróżniającą się pracę dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Wyższej Szkoły Menedżerskiej otrzymali:

 • dr Joanna Michalak-Dawidziuk
 • dr Monika Bychowska
 • dr Agnieszka Król
 • dr Izabella Kust
 • mgr Dorota Charkiewicz
 • dr Aleksandra Chyc
 • dr Artur Czech
 • dr Aleksandra Jędryszek-Geisler
 • dr Piotr Mikosik
 • dr Marta Tużnik
 • dr Ewa Wojtowicz


Osoby, którym Rektor przyznał nagrody III stopnia za pracę organizacyjną na rzecz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie:

 • mgr Agnieszka Olesiejuk
 • Anna Barańska
 • inż. Dariusz Grabiec
 • mgr Andrzej Jarzęcki
 • inż. Izabela Kosieradzka
 • Jakuba Kostrzewa-Dawidziuk
 • mgr Sylwia Leonarczyk
 • mgr Magdalena Sudenis
 • mgr Katarzyna Szymańska
 • mgr Edward Waszkiewicz


Wyróżniono także osoby biorące udział w konkursie Student Roku. W VI edycji konkursu Student Roku tytuły Laureata zdobyły:

 • Patrycja Nadzieja – studentka kierunku Psychologia
 • Iwona Baranowska – studentka kierunku Administracja
 • Julia Korczak – studentka kierunku Zarządzanie
 • Izabela Gołos – studentka kierunku Prawo


W tym roku przyznano także wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w nauce.
Studentki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, które otrzymały wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w nauce:

 • Beata Malinowska
 • Izabela Pluta


Jego Magnificencja dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski otrzymał Honorową Komandorię Pro Flumnibus Polonorum nadaną przez Prezesa Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej. Odznaczenie wręczyli kpt. ż. ś. mgr Andrzej Potapowicz Prezes OM LMiR oraz kmdr dr Józef Kowalewski Viceprezes. Akt nadania Honorowej Komandorii odczytała Sekretarz Zarządu Pani Hanna Potapowicz.

Szczególnym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którzy w imieniu wszystkich przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022 złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar WSM i zostali pasowani na studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Wykład inauguracyjny „Współczesne wyzwania kryminologii” wygłosił prof. dr hab. Brunon Hołyst.
Na koniec zabrzmiała pieść Gaudeamus Igitur, a więc Vivat Academia!


DZIEKANATw dniach: 16.03, 23.03, 30.03.2022 (środy), Dziekanat pełni dyżury do godziny 17:00, celem usprawnienia procesu przedłużania ważności legitymacji.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png