Nowe zarządzenie Rektora w sprawie organizacji procesu dydaktycznego

wtorek, 14 wrzesień 2021 07:27

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 1/09/2021 Rektora WSM w Warszawie z dnia 13 września 2021 r. w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022. 
Uprzedzając Państwa pytania wyjaśniamy - wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych zaplanowane w piątki będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. Moodle, Microsoft Teams. W zależności od kierunku studiów część zajęć w soboty i niedziele, zgodnie z w/w zarządzeniem będzie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. Moodle, Microsoft Teams. Do 23 września 2021 r. zostaną określone zajęcia, które będą prowadzone w siedzibie Uczelni.

Zarządzenie do pobrania poniżej. 

DZIEKANATw dniach: 16.03, 23.03, 30.03.2022 (środy), Dziekanat pełni dyżury do godziny 17:00, celem usprawnienia procesu przedłużania ważności legitymacji.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png