Pani profesor dr hab. Anita Frankowiak w I edycji Międzynarodowego Programu Academic Leadership Development Program (ALDP)

poniedziałek, 06 wrzesień 2021 08:03

Nasza Pani profesor dr hab. Anita Frankowiak została wybrana do udziału w I polskiej edycji prestiżowego międzynarodowego programu Academic Leadership Development Program (ALDP). W gronie aplikujących znaleźli się rektorzy, dziekani, menedżerowie polskich uczelni z naprawdę imponującymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi, "także w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie". To wyróżnienie dla Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Celem programu, w którym bierze udział nasza pani profesor, jest zdobycie innowacyjnej wiedzy o przywództwie akademickim prowadzącej do realnych zmian na polskich uniwersytetach. Tym samym prof. Frankowiak będzie jednym z nielicznych liderów przywództwa integralnego na polskich uczelniach.

W ramach ALDP zostanie opracowywany program pilotażowego w Polsce szkolenia podnoszącego kompetencje w zakresie przywództwa akademickiego. Dalszy rozwój ALDP będzie odbywał się na Uniwersytecie w Oxfordzie.

DZIEKANATw dniach: 16.03, 23.03, 30.03.2022 (środy), Dziekanat pełni dyżury do godziny 17:00, celem usprawnienia procesu przedłużania ważności legitymacji.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png