Komunikat w sprawie Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)

czwartek, 25 marzec 2021 09:10

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 25 lutego 2021 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od momentu zniesienia tego ograniczenia zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Oznacza to, iż ELS, której ważność upływa z dniem 31 marca 2021 r. dalej zachowują swoją ważność bez konieczności przedłużania jej w Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej.

Dla Studentów, którzy chcą dokonać przedłużenia legitymacji, Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej wyznaczyło w tym celu dodatkowe dyżury tj. :
Sobota 27.03.2021 . w godz. 9.00-13.00
Poniedziałek 29.03.2021 r. w godz. 8.30-18.00
Wtorek 30.03.2021 r. w godz. 8.30-19.00
Środa 31.03.2021 r. w godz. 8.30-18.00

Na terenie Centrum ds. Obsługi dydaktycznej obowiązuję zakrywanie ust i nosa oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk.
Na teren Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej dozwolone jest aby przy jednym stanowisku przebywała tylko jedna osoba.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 363)

DZIEKANATw dniach: 16.03, 23.03, 30.03.2022 (środy), Dziekanat pełni dyżury do godziny 17:00, celem usprawnienia procesu przedłużania ważności legitymacji.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png