Wykład online - Charakterystyka brytyjskiego systemu resocjalizacji nieletnich na przykładzie

wtorek, 15 grudzień 2020 09:35

Interesujesz się tematyką resocjalizacji, problematyką patologii społecznych lub niedostosowania społecznego?
Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda brytyjski system resocjalizacji?
Już w najbliższą środę zapraszamy na organizowany przez Katedrę Psychologii wykład doktora Marcina Jurczyka, który z perspektywy praktyka i naukowca opowie o brytyjskim systemie resocjalizacji nieletnich.

16 grudnia o godz. 18.00, na platformie Ms Teams
Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/.../19.../conversations...
Kod do zespołu: jw1na3y


Wykład poprowadzi dr Marcin Jurczyk – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, absolwent pedagogiki UJ o specjalności resocjalizacja, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (APS). Naukowe i zawodowe zainteresowania dotyczą problematyki agresji, niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, patologii społecznych i procesów związanych z resocjalizacją. Członek Rady Redakcyjnej: American Journal of Psychiatry and Neuroscience, International Society for Research on Aggression, The International Corrections and Prisons Association. Redaktor naczelny czasopisma Archiwum Nauk Społecznych i Humanistycznych PASSH. Recenzent w czasopismach: Crime & Delinquency, African Educational Research Journal, Psychologia Wychowawcza.
Był wychowawcą w zakładzie penitencjarnym dla nieletnich w Wielkiej Brytanii (Oakhill Secure Training Centre). Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz dziećmi i dorosłymi wykazującymi zaburzenia psychiczne. Uzyskał brytyjski status wykwalifikowanego nauczyciela przydzielony przez Ministerstwo Edukacji w Wielkiej Brytanii – Qualified Teacher Status (QTS Certificate). W ramach pracy kuratora społecznego współpracował z Northamptonshire Youth Offending Service, w którym zajmował się sprawowaniem pieczy nad nieletnimi bezpośrednio skierowanymi przez sąd na okres próby.

DZIEKANATw dniach: 16.03, 23.03, 30.03.2022 (środy), Dziekanat pełni dyżury do godziny 17:00, celem usprawnienia procesu przedłużania ważności legitymacji.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png